SNĚHOVÁ KOULE – III. díl Seriálu „Jak vznikla Země”

Před 1,5 miliardami lety se naše planeta začíná formovat do podoby jako ji známe dnes. Ostrovy se přesouvají, seskupují a během následujících 400 milionů let se postupně vytváří první velký kontinent zvaný Rodinie. V mělkých vodách na březích obrovského kontinentu žijí stromatolity uvolňující do atmosféry kyslík. Teplota se pohybuje kolem 30 °C a den trvá již 18 hodin. Vypadá to na ideální podmínky pro rozvoj života na souši, pevnina je však stále vyprahlá a bez života…

Hlavní obr.: Romantická představa postupně zamrzající planety Země; zdroj: MIT

SERIÁL „JAK VZNIKLA ZEMĚ“: Dynamická planeta

V průběhu 2 miliard let můžeme pozorovat, že se sopečné ostrovy přesouvají z místa na místo. Zatím se jedná jen o izolované útržky kontinentální kůry, ale v budoucnu se spojí a vytvoří rozsáhle kontinenty podobné těm dnešním. Ale jak je možné, že se ostrovy pohybují? Abychom to pochopili, musíme se vrátit v čase zpět do doby před 4,5 miliardami let, kdy naše Země ještě připomínala žhavou kouli.

Počítačový model struktury naší Země; zdroj: Claus Lunau / Science source

EXPONÁT MĚSÍCE KVĚTNA – ŠKAPULÍŘ

Amuletové škapulíře – předměty lidové zbožnosti

Klikněte na odkaz a dozvíte se více: Květen – top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Škapulíř se skládá ze dvou částí vlněné látky, které jsou spojeny dvěma úzkými tkanicemi tak, že celek je možné nosit na plecích, a sice jeden díl vpředu a druhý vzadu. Na čelní straně našitý svatý obrázek, tisk na hedvábí (1. Nejsvětější srdce ; 2. P. Marie nápis DECOR CARMELIT).
Inv.č. SCHE 272
Amuletový škapulíř – textilní pouzdro z rypsu, výšivka stříbrným dracounem. Rozměry: 6,5 x 9 cm, Čechy, počátek 19. století
Inv. č. UŘ 651

Seriál „Jak vznikla Země“: POČÁTEK

Představte si, že byste najednou uměli cestovat časem. Třeba 100 milionů let zpět do minulosti. Pochopitelně by se všichni chtěli podívat do druhohor, do doby, kdy naší planetu ovládali dinosauři. Ale co kdybychom nebyli omezeni žádnými hranicemi ani podmínkami. Vydali byste se ještě dál? Například do prvohor na trilobity jako ti čtyři kluci v Cestě do pravěku? Nebo byste se vydali hledat odpověď na věčnou otázku zrození života? Oproti skutečnosti nejsme omezeni téměř ničím. Snad jen věděním. Pokud nám slouží trocha fantazie, a nechybí představivost, tak se můžeme vydat na dobrodružnou výpravu do minulosti. Ale kde začít? Před 300 miliony lety, kdy došlo ke zformování Českého masivu, nebo před 500 miliony lety, kdy došlo k rozvoji života na Zemi? Vydáme se ještě dál, a to na samý začátek všeho, podíváme se na to „Jak vznikla Země“.

Více informací zde: Počátek

Umělecké vyobrazení vzniku naší Země; zdroj: Alan Brandon / Nature
Umělecké vyobrazení vzniku naší Země; zdroj: Alan Brandon / Nature

Seriál „Jak vznikla Země“

V minulém týdnu jsme prezentovali zprávu o objevu bazaltové žíly při pokládce kanalizace v blízkosti železničního přejezdu ve Ktové. Zpráva nečekaně vyvolala velký ohlas, ale bylo mi „vyčteno“, že je text plný odborných názvů a k jeho přelouskání byste potřebovali slovník cizích slov. Slíbil jsem vám, že text přepíši do srozumitelné řeči, ale zjistil jsem, že to nebude nic jednoduchého. Většina geologických procesů, s výjimkou zemětřesení a vulkanismu, probíhá miliony let, a člověk je nedokáže během svého krátkého života ani postřehnout. Proto je geologie pro většinu populace složitá a těžko pochopitelná. Hlavní postavou příběhu je sice bazaltová žíla, která vznikla poměrně nedávno, ale souvisí s geologickými procesy, které hýbají velkou částí Evropy a Asie již několik desítek milionů let. Když napíši o původu bazaltové žíly, nemůžu její příběh vytrhnout z geologického kontextu, a zase to bude příliš složité k pochopení. A v tom mě napadlo…

Vezmu geologické texty, všechna cizí slova a odborné výrazy z nich vyházím a přeložím je do srozumitelné řeči. Texty následně přepíši do formy naučně-zábavného a občas „šokujícího“ příběhu o naší „zemi“, resp. našem regionu. Jelikož naše putování začne již před 5 miliardami let a skončí objevem bazaltové žíly, tedy v březnu roku 2021, rozdělím ho na 5 částí (co to je ve srovnání s nejdelším seriálem v historii „Tak jde čas“, který má 11 542 dílů a mapuje pouhých 40 let života jedné rodiny). Délka každé části bude přiměřeně dlouhá, výstižná a bude doplněna několika obrázky.

Na první část, která nese název „Počátek“, se můžete těšit již příští pondělí (26. dubna). Vyprávění začneme prvními okamžiky naší planety a dostaneme se až k základním geologickým procesům, které ovlivňují dění na naší planetě. Budu se těšit na vaše ohlasy.

Seriál „Jak vznikla Země“ bude vycházet 26. dubna pravidelně každé pondělí na facebookových stránkách: www.facebook.com/muzeumturnov a také na webových stránkách turnovského muzea: www.muzeum-turnov.cz.

Ilustrační obrázek k seriálu „Jak vznikla Země"
Jak vznikla Země

ÚŽASNÝ NÁLEZ – PRAVÁ ŽÍLA BAZALTU

V březnu 2021 probíhala dokumentace výkopů pro připravované odstranění úrovňového přejezdu ve Ktové, které se provede přeložkou silnice I/35, a to variantou podjezdu trati. Cca 120 m SSZ od původního železničního přejezdu (GPS 50°31’41.28″N; 015°14’26.64″E) probíhaly práce na pokládce kanalizace. Ve zhruba 4,5 m hlubokém zářezu zde byla výkopem odkryta vulkanická žíla, která byla dosud zcela skryta půdním horizontem. Při bližším prozkoumávání lokality bylo zjištěno, že se jedná o pravou žílu bazaltu, která proniká vápnitými jílovci svrchnokřídového stáří. Žíla byla odkryta po dobu dvou dnů, podrobně zdokumentována a poté kompletně zasypána.

V okolí Rovenska pod Troskami se vyskytuje hustá síť zlomových struktur různých směrů. Jižně od Ktové je ve směru V-Z nové popsán újezdský zlom, severně od Ktové se kříží zlomy libuňský a podtrosecký. I když není potvrzená závislost na tyto tektonické struktury, výskyt vulkanické intruze v této oblasti není překvapivý. Vulkanity neogenního stáří se v oblasti objevují poměrně hojně v podobě lávových proudů, přívodních drah a pravých žil. 1,5 km JZ od nálezu se nachází vypreparované přívodní dráhy vulkánu Trosky, bazanitová žíla podobného průběhu je dokumentovaná JZ od Ktové. Další intruze a žíly jsou popsané z blízkosti Radvánovic.

Mnohem zajímavější je forma vysráženého goethitu, který se objevuje v podobě ledvinitých a krápníkovitých agregátů ve vezikulách po úniku plynu. Taková forma goethitu není v této části křídové pánve, ani v bazických intruzích obecně, obvyklá. V Českém ráji je často výrazná goethitová mineralizace na kontaktu vulkanických žil s okolními pískovci. Zde taková vrstva chybí a k obohacení sloučeninami železa došlo v podstatě jen uvnitř žíly, a to především v silně porušených částech. Je možné, že v nepropustných jílovcích nemohly roztoky bohaté železem vzlínat směrem od žíly, a proto se vysrážely na puklinách a v dutinách vulkanické horniny. Odebrané vzorky budou podrobeny další studii, která povede k přesnému zařazení vulkanické horniny a k určení minerálních fází.


Nález: Bazaltová žíla Na fotografii zleva geolog a mineralog Jan Bubal a archeologa a ředitel muzea Jan Prostředník
Mapa s označením místa nálezu
Žíla bazaltu ve Ktové
Nákres žily bazaltu

Nález žíly bazaltu ve Ktové

Goethit
Železité sloučeniny se vyskytují v podobě horizontálních nebo vertikálních vrstev o mocnosti i 10 cm vysrážených geotermální reakcí na kontaktu mezi bazaltovou žílou a křídovými sedimenty v přímé návaznosti na vulkanické procesy. Podle analýz převládá ve vzorku goethit, což je hlavní složka limonitu a zřejmě nejsnáze zpracovatelná železná ruda. Právě ty nejkvalitnější výchozy obsahují tenké vrstvičky a ledvinovité útvary čistého goethitu, který bylo možné jednoduše tavit.

UDĚLEJME SPOLEČNĚ RADOST ZDRAVOTNÍKŮM Z TURNOVSKÉ A LIBERECKÉ NEMOCNICE

Děkujeme všem milým a šikovným dárcům, kteří zareagovali na naši výzvu. Díky Vám máme připraveny téměř dvě stovky krásných ptáčků, kteří budou předáni kovidovému oddělení KN v Liberci a také zdravotníkům turnovské nemocnice v úterý 13. dubna.

VÝZVA Z KAMENÁŘE:

Vyrobme ptáčky z příze a zkusme jejich prostřednictvím vyjádřit podporu a přinést trochu jarní radosti zdravotníkům.
Jak na to?
1. Vyrobte ptáčka(návod k dispozici na Fb a webových stránkách muzea www.muzeum-turnov.cz)
2. Ptáčka nechte jeden den na čerstvém vzduchu, ale v suchu prodýchat (parapet, balkon) – z hygienických důvodů.
3. Uzavřete ptáčka do nepoužitého čistého sáčku.
4. Pokud chcete, můžete balíček doplnit o přání či jmenovku konkrétní osoby.
5. Přineste vyrobeného ptáčka do Muzea Českého ráje ve Skálově ulici do 30. března 2021. Pro předání zvolte hlavní vchod muzea (Zvoňte, prosím!!), nebo volejte na tel.: 736 145 354 – pouze ve všední dny 9.00–16.00 hod.
Děkujeme a těšíme se na Vaše výrobky.

Ptáček z jarní dílny
Ptáček z jarní dílny

Jarní pozdrav z Kamenářského domu: Návod na výrobu ptáčka z příze

JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ.
Je ale jasné, že všemi očekávané jaro přichází. I v Kamenářském domě se na něj už moc těšíme. O radost a novou naději, které v nás vyvolává, bychom se rádi podělili prostřednictvím návodu na výrobu ptáčka z pletací příze. Fotonávod na výrobu pro vás připravily lektorky Kamenářského domu Katka Krausová a Martina Strouhalová.
Držíme palce a budeme rádi za fotografie, které nám můžete posílat na náš facebook.
Vyrobený ptáček Vám určitě přinese radost, ale stejně tak můžete radost udělat i druhým, konkrétně turnovským zdravotníkům – o výzvě se dozvíte více v druhém příspěvku.

Jarní dílna z Kamenářského domu
Jarní dílna z Kamenářského domu