JASPISOVÝ PĚSTNÍ KLÍN – TOP EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA

Jde o primitivní, ale velmi účinný nástroj, pěstní klín, pro jehož výrobu byl poprvé v dějinách použit drahý kámen – jaspis. Nalezl se při záchranném archeologickém výzkumu v Českém Dubu v roce 2003 při hloubení výkopu pro kanalizaci přímo na náměstí Bedřicha Smetany.

Leden – Top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Nominace Jiřiny Štrynclové a Pavla Šrytra na titul Nositel tradice lidového řemesla dokončena.

Další dva mimořádní řemeslníci nominováni na titul Nositel tradice lidového řemesla – Jiřina Štrynclová a Pavel Šrytr. Regionální pracoviště Muzea Českého ráje v Turnově pro Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu právě odeslalo do Strážnice dva návrhy na udělení titulu „Nositel tradice lidového řemesla”, který uděluje Ministerstvo kultury ČR. Nominaci jsme zpracovali na paní Jiřinu Štrynclovou, která tradiční technologií vyrábí skleněné figurky nad kahanem, a na pana Pavla Šrytra, který se zabývá lidovou výšivkou. Naše nominace budou procházet přísným hodnocením nejprve v Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici a v Národní radě pro tradiční lidovou kulturu na Ministerstvu kultury. Moc si přejeme, aby právě tito dva řemeslníci titul získali. Tak držme oběma palce.

Jiřina Štrynclová – tradiční výroba skleněných figurek nad kahanem
Jiřina Štrynclová – tradiční výroba skleněných figurek nad kahanem
Pavel Štytr – tradiční lidová výšivka
Pavel Štytr – tradiční lidová výšivka

Top exponát měsíce prosince – Podmalba na skle Ukřižování sv. Starosty

Podmalba na skle s vyobrazením Ukřižování sv. Starosty se řadí ke starší vrstvě podmaleb z oblasti severovýchodních Čech. Jedná se o práci školeného malíře skla, provedenou olejovou temperou. Podmalba je datována rokem 1764. Exponát je součástí souboru podmaleb na skle ze sbírky manželů Jany a Josefa Scheybalových, které shromáždila Scheybalova rodina – Josef Václav, jeho otec a dědeček. Jedná se o podmalby z 18. a 19. století, které převážně pocházejí z dílen ze severočeské sklářské oblasti a z oblasti severovýchodních Čech. Vedle těchto děl Scheybalova sbírka podmaleb, která je součástí rozsáhlé akvizice, kterou muzeum získalo v roce 2010, obsahuje i repliky původních originálů, jejichž autorkou je matka J. V. Scheybala, Anna Scheybalová.

Více na Prosinec – Top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Podmalba Ukřižování svaté Starosty

OTEVŘENÝ DOPIS ŘEDITELE JANA PROSTŘEDNÍKA MINISTRU KULTURY LUBOMÍRU ZAORÁLKOVI.

Zrušení adventních trhů poznamená zásadním způsobem řemeslníky a výrobce tradičního vánočního zboží, proto se otevřeným dopisem našeho pana ředitele Jana Prostředníka připojujeme k výzvě ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové pana Petra Grulicha adresované ministru kultury České republiky Lubomíru Zaorálkovi.

https://muzeumhk.cz/novinky-z-muzea/1088-otevreny-dopis-ministru-kultury-ceske-republiky.html

Vějířovitě prolamovaný secesní závěs s opály, perlami a syntetickými drahokamy – Exponát měsíce listopad

Muzeu Českého ráje v Turnově se podařila výjimečná akvizice více než 100 let starého secesního závěsu s opály, perlami a syntetickými drahokamy. Bezmála před dvěma lety se na kurátora sbírky šperku turnovského muzea Miroslava Cogana obrátila paní Helena Frost, žijící v Kalifornii, s prosbou o určení šperku, zlatého závěsu s drahokamy, který kdysi dostala od svého strýce, bohatého pražského kožišníka. Po sňatku s americkým tenistou (později politologem) Johnem W. Frostem jej v roce 1957 odvezla
s sebou do Spojených států. Vějířovitě prolamovaný secesní závěs s opály, perlami a syntetickými drahokamy (kolem roku 1900 byly ve šperku atraktivní novinkou) má charakteristické rysy produkce turnovské šperkařské školy. Po nahlédnutí do sbírky předlohových návrhů profesora Antonína Karče byl skutečně návrh závěsu nalezen na listu datovaném 12. 5. 1909.

TZ_AKVIZICE_Vějířovitě prolamovaný secesní závěs s opály, perlami a syntetickými drahokamy

Vějířovitě prolamovaný secesní závěs s opály, perlami a syntetickými drahokamy
Vějířovitě prolamovaný secesní závěs s opály, perlami a syntetickými drahokamy
Vějířovitě prolamovaný secesní závěs s opály, perlami a syntetickými drahokamy
Vějířovitě prolamovaný secesní závěs s opály, perlami a syntetickými drahokamy

Nová panelová expozice přibližující Valdštejnskou vrchnost

U příležitosti letošních Dnů evropského dědictví 2021 rozšiřujeme stálou expozici barokního umění v předsálí etnografické a historické expozice ve 2. patře hlavní budovy muzea. Stávající galerii barokních dřevořezeb v čele s oltářem Neposkvrněného početí pocházejícím z kostela sv. Mikuláše doplní panelová expozice přibližující roli Valdštejnské vrchnosti a především významné mecenášky Marie Markéty z Valdštejna při obnově a zakládání nových, zejména sakrálních staveb na území středního Pojizeří, které svým charakterem i hodnotným mobiliářem výrazně obohatily fond barokních památek regionu.

Marie Markéta z Valdštejna v řeholním oděvu klarisek na portrétu pocházejícím velmi pravděpodobně z turnovského františkánského kláštera.
Marie Markéta z Valdštejna v řeholním oděvu klarisek
na portrétu pocházejícím velmi pravděpodobně
z turnovského františkánského kláštera.