Srpen / září – Top exponát

RUKOPIS CUKRÁŘE LADISLAVA JÍNY 

Tentokrát vám představíme rukopisnou cukrářskou kuchařku, jejímž autorem je Ladislav Jína (1883–1972), rodák z obce Slaná jižně od Semil. Po vyučení v nedaleké Lomnici nad Popelkou a po nabytí praxe Jína převzal v roce 1907 cukrářský závod, který byl v Turnově založen o 30 let dříve. Následně v roce 1910 koupil dům čp. 284 v Hluboké ulici, který přestavěl a zřídil v něm novou cukrářskou výrobnu, při níž v roce 1912 otevřel tamtéž i kavárnu. Ta se postupně stala takřka neodmyslitelnou součástí turnovského veřejného života. Jínova cukrárna pak zdárně přečkala obě světové války, avšak byla zrušena totalitním režimem v roce 1950.
„V průběhu svého působení v cukrářském oboru Jína sesbíral rozsáhlý soubor předpisů, který přetvořil v rukopis o 510 stranách. Jedná se tak o jedinečný doklad cukrářského řemesla období od pozdního Rakousko-Uherska po nástup komunistického režimu. Jednotný charakter sepsání (rukopis je stránkovaný a v jeho zadní části je obsah) naznačuje, že se skutečně jedná o cílený souborný přepis v minulosti nasbíraných předpisů, nikoli o postupně připisovaný a doplňovaný svazek, jak to často u rukopisných kuchařských knih bývá. Celkové vyvedení dokonce vybízí k domněnce, jestli autor neuvažoval přímo o tištěném vydání svých receptů. Ať už tak uvažoval či ne, nedošlo k tomu, a jím nasbírané předpisy se nám dochovaly právě pouze v tomto jediném rukopisném exempláři, který Muzeu Českého ráje v roce 2012 darovali Jaroslava Nováková a Cyril Ruth, potomci Ladislava Jíny,“ dodává k exponátu historik Jiří Sajbt.
V rukopisu samotném můžeme nalézt takřka nepřeberné množství předpisů od výrobků, které bychom dnes řadili spíš mezi pekařské, jako jsou různé kynuté i nekynuté koláče, až po typicky cukrářské zákusky či narozeninové a svatební dorty. K tomu všemu se přidávají četné předpisy na krémy, náplně, poměrně detailní technologické postupy, a to vše doplňují vlastnoruční autorovy obrázky, které se místy neomezují jen na výrobky či způsoby zdobení, ale můžeme zde najít například výjevy z přírody, nebo kulturní památky z Českého ráje, čímž se rukopis stává i milou ukázkou lidové kresby.
 
Všechny tyto okolnosti také vedly k tomu, že v letošním roce byl tento rukopis za podpory programu VISK 6 digitalizován a na stránkách Manuscriptoria zpřístupněn široké veřejnosti.
 
Exponát můžete obdivovat také „naživo” v našem muzeu. Pozor, pouze do konce srpna.
Cukrárna Ladislava Jíny, Hluboká ulice Turnov
Cukrárna Ladislava Jíny, Hluboká ulice Turnov
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny, náhled
Ladislav Jína
Ladislav Jína
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny, náhled
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny, náhled
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny, náhled receptu
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny, náhled receptu
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny, náhled receptu
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny, náhled receptu
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny, náhled receptu
Rukopisná cukrářská kuchařka Ladislava Jíny, náhled receptu