Dokumenty

Výroční zprávy

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

DokumentFormátPoznámky
Rozvahapdf 
Výsledovkapdf 

Ostatní dokumenty

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
DokumentFormátPoznámky
Koncepce muzeí Libereckého krajepdf
Koncepce rozvoje MČR Turnov na období 2021–2027 pdfPlatnost od 9.6.2020
Koncepce Muzea Českého ráje 2015–2020pdf
Zřizovací listinapdfVčetně příloh
ORGANIZAČNÍ ŘÁD MČRT pdf
Organizační schémadoc
Etický profesní kodex pro muzeapdf
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁDnnPravidla pro návštěvníky_Covid19pdf
Koncepce činnosti 2020 pdfPlatnost od 1.1.2020
Koncepce činnosti 2018pdfPlatnost od 1.1.2018
Koncepce činnosti 2017pdfPlatnost od 1.1.2017
Koncepce činnosti 2016pdfPlatnost od 1.1.2016
Koncepce činnosti 2015docPlatnost od 1.1.2015
Koncepce činnosti 2014docPlatnost od 1.1.2014
Koncepce účinější péče o TLK 2011-2015doc

Rozpočet MČR

Zpráva o činnosti archeologického oddělení

GDPR

nnnnnnnnnnnnnnnnnn
DokumentFormátPoznámka
ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ A OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ pdfPověřencem pro ochranu osobních údajů je jmenován/a: Bc. Roman Šikola
Kontaktní e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz
Kontaktní telefonní číslo: tel.: +420 485 226 356; mobil: +420 739 541 629