Digitalizované knižní dokumenty

S podporou grantů Ministerstva kultury České republiky se nám daří zpřístupňovat vybrané rukopisy z našich sbírek. Všechny jsou zpřístupněny v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Zde najdete všechny DIGITALIZOVANÉ RUKOPISY, jejichž digitalizaci jsme zajišťovali. Odkazy na jednotlivé dokumenty najdete níže.

Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK 6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

Pojizerské listy
Hlasy pojizerské 
http://kramerius.kvkli.cz/periodical/uuid:057f3c3a-792c-4966-8620-c62373309a76

 
https://kramerius.kvkli.cz/periodical/uuid:565c3e0b-5297-4fd8-97e2-59f378a18686
 

Muzejní rukopisy

Dlaskova kronika

Cejnarova kronika z roku 1839

Cejnarova kronika z roku 1843

Cejnarova kronika z roku 1845

Špalíček kramářských písní z Libíče

Lyonská Bible z roku 1513

Rukopisy jiných vlastníků, jejichž digitalizaci jsme zajistili

Letopisy bukovinské

Kronika Antonína Ježka