Kontakty

Muzeum Českého ráje v Turnově příspěvková organizace

ODBORNÉ ODDĚLENÍ

PhDr. Jan PROSTŘEDNÍK, Ph.D.

PhDr. Vladimíra JAKOUBĚOVÁ

PhDr. Miroslav COGAN

Mgr. Jan BUBAL

Mgr. David MAREK

Mgr. Antonín MOJSL

PhDr. Jiří ZOUL SAJBT

Roman NOSKA

Tomáš ŠTEFÁNEK

Mgr. Lenka LAURYNOVÁ

Petr HARTMAN

Mgr. Roman SIROVÁTKA

Iveta MATOUŠOVÁ

MgA. Marie PEŠKOVÁ

Bc. Matěj JELÍNEK

Bc. Lenka MAŘANOVÁ, DiS. (nyní na RD)

Mgr. Lenka TULAČKOVÁ (nyní na RD)

Mgr. Michaela HAVELKOVÁ (nyní na RD)

HOSPODÁŘSKO-EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Marcela BERANOVÁ, DiS.

Alena ZLEVOROVÁ

Petra LAZAROVÁ

Ivana HAVRDLÍKOVÁ

Milena TAUCHMANOVÁ

TECHNICKO-PROVOZNÍ ODDĚLENÍ

Martin KAŠPAR

Blanka KOSOVÁ