Spolek přátel Muzea Českého ráje

Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově je občanské sdružení, které bylo založeno v roce 1995. Do povědomí veřejnosti se zapsal především cíleným programem, zaměřeným na rehabilitaci uměleckého řemesla a na zmapování bílých míst v regionální lidové kultuře. Renomé si získal především pořádáním Staročeských řemeslnických trhů, které se staly nejmasovější kulturní akcí, pořádanou v Turnově a jednou z největších řemeslnických přehlídek v celé České republice. Při přípravě řemeslnických trhů spolek spolupracuje s odbornými institucemi, etnologickými pracovišti a muzei a od roku 1999 také se zahraničními partnery z Javora, Reeuwijku, Bautzenu ad.. S jeho činností souvisí i vydávání propagačních materiálů, které prezentují tradiční lidová řemesla a jejich tvůrce na veletrzích cestovního ruchu, v informačních střediscích regionu a v příhraničních oblastí apod. Od roku 2001 získává Spolek přátel muzea podporu pro své projekty i ze strany Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora tradičních lidových řemesel. Vedle toho se toto sdružení, které má dnes 32 členů, stalo partnerem pro pořádání dalších akcí menšího rozsahu podobného charakteru na Dlaskově statku v Dolánkách v rámci programu Tradiční lidová řemesla a lidová slovesnost, financuje řadu soutěží pro děti, podporuje programy pro handicapované občany a podílí se na řadě výzkumných projektů muzea.

SPOLEK PŘÁTEL MUZEA ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ, z. s.

Marcela BERANOVÁ, DiS.

MgR. Jiří Mašek

PhDr. Vladimíra JAKOUBĚOVÁ

Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově si Vás dovoluje vyzvat ke spolkovému členství

Členové spolku se aktivně účastní přípravy a realizace kulturních akcí, vítané jsou nové podněty a nápady v kulturně-vzdělávací oblasti a další aktivity vedoucí k obohacení života v regionu.

Podmínkou vstupu je vyplnění přihlášky, kterou získáte v našem muzeu a zaplacení ročního členského příspěvku ve výši 100,- Kč.

Velice uvítáme Váš zájem.