Doprava a dodání

Způsob dodání si určuje kupující při vyplňování objednávky. Prodávající poskytuje tyto způsoby dodání (doručení) zboží: 
a) osobním odběrem na prodejně – zdarma
b) doručením online – zdarma při dodání virtuálních produktů – vstupenek

Dodací lhůta v rámci území České republiky a Slovenské republiky je od 24 hodin do 30 dnů a závisí na druhu objednaného zboží a druhu dopravy. 

Doručení zboží trvá obvykle 1 až 3 pracovní dny. Tato lhůta začíná běžet dnem odesláním potvrzení o expedici objednávky. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné doručovatelem nebo chybně udanou adresou kupujícího nebo jím určeného příjemce. Stejně nenese odpovědnost za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.
Pokud objednané zboží prodávající nemá momentálně na skladě, bude kupujícího o této skutečnosti informovat telefonicky nebo e-mailem a pokud si to bude kupující přát, prodávající nabídne náhradní řešení nebo bezodkladně, nejpozději do 7 dnů, vrátí zaplacenou částku na účet, ze kterého kupující uskutečnil platbu.

Kupující se zavazuje převzít objednané zboží. V případě nepřevzetí zboží nebo nezaplacení kupní ceny zboží zůstává u doručovatele nejdéle po dobu, kterou stanoví obchodní podmínky doručovatele, a to zpravidla 7 dní. V případě osobního odběru zůstává zboží u prodávající nejdéle po dobu 20 dnů od e-mailové výzvy kupujícímu k převzetí objednaného zboží.

Při nevyzvednutí zásilky je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží a jeho balením, které prodávající uhradil dopravci a kupující je povinen tyto náklady uhradit. Tento nárok vzniká i v případě nevyzvednutí zásilky, která splňovala podmínky pro dopravu zdarma.

Objemné zásilky přesahující hmotnost 30 kg (včetně obalového materiálu) budou rozděleny do více zásilek.