Sbírka uměleckých řemesel

PhDr. Vladimíra Jakouběová

  • etnolog, specializace uměleckohistorický vývoj keramiky a porcelánu

Profil sbírky

Převážná část sbírkového fondu uměleckého řemesla je regionálního charakteru z oblasti severovýchodních Čech. Předměty sbírkového fondu uměleckého řemesla pochází převážně z 19. a 20. století, pouze jednotlivosti jsou ze 16., 17. a 18. století (sbírka cínů a uměleckého kovářství). Sbírka uměleckého řemesla zahrnuje kolekci keramiky a porcelánu, skla, cínů, sbírku uměleckého kovářství, textilu a drobných upomínkových předmětů. Přestože sbírka není četná, jsou v ní zastoupeny sbírkové předměty výjimečného významu – cechovní památky, kolekce prací z cínu a sbírka uměleckého kovářství. V posledních letech byla sbírka obohacena o řadu darů, především textilií z 19. století, keramiky, porcelánu a nábytku, dokreslujících vývoj řemesla v 19. a na počátku 20. století. Sbírka uměleckého řemesla nemá vlastní expozici, některé předměty doplňují stálé expozice muzea, pravidelně se jich využívá při pořádání mezioborových výstav. Samostatným projektem byly výstavy Šiju šiju sám, Chvála hlíny ad.