Mistr tradiční rukodělné výroby LK

V rámci naplnění Koncepce účinnější péče o TLK připravilo MČR Turnov projekt zápisu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje.  V rámci tohoto projektu MČR Turnov zpracovalo materiál pro Radu Libereckého kraje, který obsahuje základní kritéria hodnocení a výběru řemeslníků pro získání titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje. Současně s tím zpracovalo MČR Turnov databázi řemeslníků libereckého kraje. Tuto databázi spolu s dalšími materiály týkající se koncepce TLK zpřístupnilo na webových stránkách.  Zde návštěvníci naleznou nejen materiály týkající se tohoto projektu, ale i další – výsledky výzkumů za předchozí roky, zprávy o plnění Koncepce v libereckém kraji a další odkazy.   Rada libereckého kraje materiál týkající se ocenění Mistr rukodělné výroby libereckého kraje schválila. Materiál byl zveřejněn výzvou, tak, aby o něm byla veřejnost informována. Souběžně s tím MČR Turnov zpracovalo první nominace vybraných výrobců, kteří splňují požadavek na ojedinělost výskytu technik a dovedností a zároveň jsou typické pro region severovýchodních Čech.

Jde o formu veřejného uznání a podpory těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Titul může být udělen pouze občanům České republiky s trvalým pobytem na území Libereckého kraje a výrobcům činným v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou zásadním způsobem ohroženy, či jim přímo hrozí zánik.

jednotlivé obory tradiční rukodělné výroby se vymezují podle základního materiálu:

  • hlína – černá hrnčina, glazovaná hrnčina, kamnářství apod.,
  • sklo –  foukané a tvarované sklo, malba na sklo, bižuterní výroba apod.,
  • kámen – kamenictví, kamenosochařství, výroba brousků apod.,
  • kov – kovářské práce, kutí, odlévání, ciselování apod.,
  • pletiva – pletení ze slámy, z orobince, z proutí a z loubku apod.,
  • dřevo – štípání, dlabání, soustružení dřeva, zdobení kovem, řezbářství apod.,
  • textil – tkaní na destičkách, ruční tkaní v různých vazbách, výšivka, krajkářství, modrotisk, batika,
  • materiály živočišného původu (s výjimkou vlny), které nejsou primárně určeny ke konzumaci jako potraviny –  ševcovství, brašnářství, řemenářství, výroba kostěných, perleťových a rohovinových knoflíků, spínadel a ozdob, zdobení kraslic apod.,
  • pečivo – obřadní apod.
  • drahé kameny – opracování drahých kamenů a další úprava

Návrhy na udělení titulu mohou předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy.

Návrhy na udělení titulu se podávají písemnou formou Muzeu Českého ráje v Turnově nejpozději do 30. října 2020  pro udělení v roce 2021. Součástí návrhu je obrazová dokumentace výrobků, případně jejich reprezentativní ukázka.

náležitosti návrhu

Náležitosti návrhu a další informace jsou uvedeny na www.kraj-lbc.cz /odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu /oddělení kultury
www.muzeum-turnov.cz

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zněním USNESENÍ VLÁDY č. 571 z 11. 6. 2013 o výzkumné činnosti a čl. 6 Obecného nařízení GDPR o oprávněném záměru.

dokumenty ke stažení

přehled oceněných řemeslníků