DÍLNY / ANIMAČNÍ PROGRAMY

Nabídka programů pro školy aneb "muzeum dětem"

LÉČIVÁ LOUKA
Hravý edukační program o bylinkách pro mateřské školy a první stupeň základních škol.

Program aktuální v měsíci červnu.

Rezervace programu: https://muzeumturnov.reenio.cz/cs/…LÉČIVÁ LOUKA org

Nabídka ke stažení: LÉČIVÁ LOUKA org

Jaké bylinky najdeme na louce a jaké na mezi? Které jsou dobré na kašel a které nám pomůžou, když nemůžeme večer usnout? Čerstvé bylinky ochutnáme a ze suchých si každý sám namíchá směs, které je mu nejvíce třeba. Bylinkovou směs si děti odnesou v krásných modrotiskových pytlíčcích. Program zaměřený na smyslový prožitek a samostatné aplikování získaných informací je určen pro mateřské školy a první stupně základních škol. 

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova
Délka programu: 30 – 60 min.
Cena programu: MŠ 30 Kč, ZŠ 30 Kč

Balíček pro ZŠ: program + vstupné + pracovní list k expozici: 50 Kč
(pedagogický doprovod zdarma)

Lektorky tvůrčích dílen:
MgA. Marie Pešková

Přednášková činnost

Po vyžádání můžeme školám připravit přednášky, komentované prohlídky expozic a výstav a výukové hodiny zaměřené na regionální dějiny, obecnou historii, geologii a mineralogii, archeologii, etnologii a umělecká řemesla.

V případě zájmu kontaktujte odpovědné pracovníky jednotlivých oddělení (viz kontakty).