Pro školy

Nabídka programů pro školy aneb "muzeum dětem"

 

V souvislosti s pořádanými výstavami připravujeme několikrát do roka interaktivní programy a animace zaměřené na názornou výuku a prezentaci jednotlivých odborných oddělení muzea. Dílny se obvykle konají v Kamenářském domě pod vedením odborných lektorů nebo kurátorů sbírek.

Lektorka tvůrčích dílen:n

MgA. Marie Pešková

Přednášková činnost

Po vyžádání můžeme školám připravit přednášky, komentované prohlídky expozic a výstav a výukové hodiny zaměřené na regionální dějiny, obecnou historii, geologii a mineralogii, archeologii, etnologii a umělecká řemesla.

V případě zájmu kontaktujte odpovědné pracovníky jednotlivých oddělení (viz kontakty).