Pozůstalost J. V. Scheybala

Scheybalova sbírka

V roce 2010 jsme získali do sbírek rozsáhlou pozůstalost rodiny Scheybalovy. Jednalo se o největší akvizici v dějinách muzea a jednu z největších akvizic v rámci České republiky za několik posledních let.

V pozůstalosti se nacházejí materiály z odborné a sbírkové činnosti etnografa, historika a výtvarníka Josefa Václava Scheybala, jeho manželky etnografky a historičky Jany Scheybalové a jeho otce antikváře a památkáře Josefa Scheybala st.

Jednotlivé části pozůstalosti

Pozůstalost byla v muzeu roztříděna a rozdělena na několik celků. Vedle samotného osobního fondu rodiny Scheybalovy zde najdeme i dokumentační fondy a především sbírkové fondy.

Knihovna

Je největší částí pozůstalosti, zahrnuje přibližně 45 000 položek (konečné číslo bude známo až po dokončení katalogizace). Vedle odborných knih z mnoha oborů lidské činnosti v ní najdeme sbírku starých tisků a rukopisů a především unikátní kolekci kramářských tisků – Scheybalova sbírka patřila k největším soukromým sbírkám kramářských tisků v České republice.

Archiv

Papírové sbírky zařazené do archivu zahrnují velmi zajímavé položky. Byly seskupeny především díky Josefu Scheybalovi staršímu, který se v rámci své antikvární a památkové činnosti dostával k různým zdrojům a dokázal rozpoznávat cennosti a unikátnosti mezi množstvím bezcenného materiálu. Vytvořil tak například sbírky divadelních vstupenek, lékárnických etiket, školních vysvědčení, vizitek, úmrtních oznámení, pohlednic atd. Tyto kolekce obvykle zahrnují jednotlivosti z několika evropských zemí a sahají často až do 18. století.

Osobní fond rodiny

Osobní fond byl vytvořen jako běžný archivní osobní fond. Zahrnuje osobní materiály všech původců, rodinné fotografie, doklady, studijní materiály, odbornou práci, vlastní publikační činnost apod.

Dokumentační fond

Fond vytvořený J. V. Scheybalem představuje velké množství spíše novodobého materiálu, dokumentujícího velmi různorodá témata – dějiny institucí, zajimavé osobnosti dějinné události apod. Materiály jsou pouze hrubě roztříděny podle jednotlivých témat.

Etnografické sbírky

Oborem, ve kterém se Josef Václav Scheybal prosadil nejvíce, byla lidová kultura a historie. Zde využíval nejen svých rozsáhlých odborných znalostí, ale především svého výtvarného talentu a vynikajícího dokumentačního nadání. Výsledné kresby a výzkumy jsou zařazeny v archivu, trojrozměrné památky lidové kultury byly zařazeny do sbírky etnografie. Většinu tvoří předměty regionálního charakteru – nádobí, nábytek, porcelán, řemeslné výrobky apod. Zajímavým celkem je kolekce podmaleb na skle, která vedle historických originálů zahrnuje i kopie vytvořené matkou J. V. Scheybala Annou Scheybalovou.

Umělecké sbírky

Velkou část uměleckých předmětů z majetku rodiny Scheybalových tvoří grafika. Grafické listy zahrnují veduty českých i světových měst, soubory listů z produkce anglických a německých vydavatelských domů apod. Vedle grafických listů najdeme ve sbírce i obrázky z lidové produkce, vystřihovánky či siluety. Celek doplňují obrazy od soudobých umělců – Scheybalových přátel.

Historické sbírky

Jedinou částí pozůstalosti, která nebyla systematicky shromažďovaná už za života členů rodiny, je sbírka historická. Do ní byly při muzejní organizaci zařazeny trojrozměrné předměty denní potřeby, kuchyňské náčiní, ozdobné předměty neuměleckého charakteru, staré přístroje apod.

Rozsah pozůstalosti představuje výraznou zátěž pro muzejní pracovníky. K běžné práci s vlastními fondy muzea přibyla práce s evidencí nových materiálů. Teprve po jejím dokončení mohou být konkrétní předměty zpřístupňovány veřejnosti a badatelům. Práce na evidenci probíhají nepřetržitě, zájemci však musí projevit trpělivost a své požadavky konzultovat s jednotlivými pracovníky.

 

Kontakt

Při zájmu o studium materiálů ze Scheybalovy pozůstalosti kontaktujte Mgr. Davida Marka

Tel.: 481 325 746, 777 436 119
Tel.: 481 325 746, 777 436 119
E-mail: marek@muzeum-turnov.cz

nebo jednotlivé odborné pracovníky:

Knihovna

PhDr. Jiří Zoul Sajbt
Tel.: 481 322 106
(odborná knihovna, regionální literatura)

 PhDr. Jiří Zoul Sajbt
Tel.: 481 322 106
(staré tisky, rukopisy, kramářské tisky)
ArchivMgr. David Marek
Tel.: 481 325 746, 777 436 119
Osobní fondMgr. David Marek
Tel.: 481 325 746, 777 436 119
Dokumentační fondMgr. David Marek
Tel.: 481 325 746, 777 436 119
Etnografické sbírkyPhDr. Vladimíra Jakouběová
Tel.: 481 322 106, 604 720 571
Umělecké sbírkyPhDr. Miroslav Cogan
Tel.: 484 845 151, 736 145 450
Historické sbírkyMgr. David Marek
Tel.: 481 325 746, 777 436 119