Svatební obřady

Svatební obřady probíhají na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova. Lze je uskutečnit jak v selské jizbě v přízemí statku tak v přírodě uvnitř uzavřeného selského dvora.

Kapacita selské jizby je vzhledem k dispozici omezena a je vhodná spíše ke konání svatebních obřadů s menším počtem osob. Areál selského dvora není kapacitně omezen. S ohledem k památkově chráněnému objektu obřady zajišťujeme od 1. dubna do 30. září kalendářního roku. Parkování je zajištěno na parkovišti v bezprostřední blízkosti Dlaskova statku.