Nabídka přednášek

Nabídka přednášek v podání odborných pracovníků muzea:

PhDr. Vladimíra Jakouběová, etnografie

 • Proměny lidové architektury v Pojizeří
 • Lidová strava v Pojizeří
 • J. V. Scheybal – etmograf, kreslíř a sběratel
 • Výroční obyčeje v Pojizeří – Masopust, Velikonoce, Máje, Letnice, Posvícení, Dušičky, Advent a Vánoce
 • Podomácká výroba v Pojizeří

PhDr. Jan Prostředník, PhD., archeologie

 • Nové archeologické výzkumy v jeskyních a skalních dutinách v Českém ráji

PhDr. Jiří Zoul Sajbt, historie

 • Bitva u Turnov 1468 v souvislostech vlády Jiřího z Poděbrad
 • Turnov ve středověku a raném novověku
 • Symbolika a vnímání světa ve středověku
 • Stravování ve středověku

Mgr. David Marek, historie

 •