Pekařova společnost Českého ráje

Občanské sdružení “Pekařova společnost Českého ráje” navazuje na činnost spolku s názvem “Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje”, založeného v roce 1936 a obnoveného v roce 1990. Zakládajícími členy jsou Muzeum Českého ráje v Turnově, Muzeum v Mladé Boleslavi a Muzeum a galerie v Jičíně. Sídlem sdružení je Muzeum Českého ráje v Turnově.

Pekařova společnost usiluje o rozvíjení historického vědomí veřejnosti a jejích znalostí historických a kulturně historických, zejména oblasti Pojizeří a Českého ráje, podněcuje záchranu významných movitých a nemovitých památek v dosahu své činnosti, snaží se šířit znalosti o životě a díle profesora Josefa Pekaře a dalších významných osobností z oblasti společenských a přírodních věd, umění a veřejného života.

K dosažení těchto cílů pořádá veřejné přednášky, publikuje v odborném i populárním tisku, spolupracuje s mnoha kulturními institucemi, městskými a obecními úřady a kronikáři a pořádá vědecké konference. Společnost je kolektivním členem Sdružení historiků České republiky (Historického klubu).

Oficiální webové stránky Pekařovy společnosti Českého ráje: www.pekar.turnov.cz