Krajský seznam nemateriálních statků LK

Dokumenty ke stažení:
Zásady pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury LK 
Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Krajského seznamu nemateriálních statků

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zněním USNESENÍ VLÁDY č. 571 z 11. 6. 2013 o výzkumné činnosti a čl. 6 Obecného nařízení GDPR o oprávněném záměru.

Na počátku roku 2012 v rámci plnění úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o TLK připravila PhDr. Vladimíra Jakouběová materiály pro zápis jevů nemateriální lidové kultury na Krajský seznam libereckého kraje, který obsahuje základní kritéria hodnocení a výběru jevů. Materiál byl radou Libereckého kraje schválen. V rámci naplnění úkolů, které z tohoto materiálu vyplývají, byly zpracovány pracovníky MČR Turnov a následně schváleny tyto nominace: