Krajský seznam nemateriálních statků LK

Metodický pokyn pro Krajský seznam nemateriálních statků

S osobními údaji je nakládáno v souladu se zněním USNESENÍ VLÁDY č. 571 z 11. 6. 2013 o výzkumné činnosti a čl. 6 Obecného nařízení GDPR o oprávněném záměru.

Na počátku roku 2012 v rámci plnění úkolů vyplývajících z Koncepce účinnější péče o TLK připravila PhDr. Jakouběová materiály pro zápis jevů nemateriální lidové kultury na Krajský seznam libereckého kraje, který obsahuje základní kritéria hodnocení a výběru jevů. Materiál byl radou Libereckého kraje schválen. V rámci naplnění úkolů, které z tohoto materiálu vyplývají, byly zpracovány pracovníky MČR Turnov a následně schváleny tyto nominace:

VENKOVSKÉ OCHOTNICE DIVADLO V LIBERECKÉM KRAJI
2017
Zpracování nominace na Krajský seznam nemateriálních statků

Návrhový a evidenční list kulturního statku k zápisu do Krajského seznamu nemateriálních statků

VÝROBA SKLENĚNÝCH PERLÍ – FIRMA RAUTIS PONIKLÁ
2015 Zpracování nominace na Krajský a Národní seznam nemateriálních kulturních statků.

photo-1 photo-9 photo-8 photo-7 photo-6 photo-5 photo-4 photo-3 photo-2

ČESKÉ LOUTKÁŘSTVÍ
2014
Nominace Českého loutkářství na Národní seznam nemateriálních kulturních statků za Liberecký kraj. Vypracován nominační formulář, který byl společně s fotografickými a audiovizuálními přílohami zaslán  na NIPOS Praha. Dokumentace, která byla během výzkumu shromážděna, je uložena v MČR Turnov.

TRADICE OCHOTNICKÉHO DIVADLA VE VYSOKÉM NAD JIZEROU
2013
Na základě spolupráce s jednou z hlavních představitelek současné tváře uvedeného statku, Svatavy Hejralové, studiu příslušné literatury, několika návštěv archivu Divadelního spolku Krakonoš, návštěvy XLIV. ročníku národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim a Noci divadel byl vypracován nominační formulář, který byl společně s fotografickými a audiovizuálními přílohami zaslán k posouzení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje, které nominaci schválilo. Dokumentace, která byla během výzkumu shromážděna, je uložena v NULK Strážnice a v MČR Turnov.
2014 V roce 2014 schválil Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje nominaci Tradice ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou a okolí, která byla tímto jako celorepublikově jedinečný fenomén nepřerušené ochotnické tradice trvající již od roku 1786 zapsána na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje.


SVATOŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA VE STUDENCI
2012
Vypracován nominační formulář, který byl společně s fotografickými a audiovizuálními přílohami zaslán k posouzení Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje, které nominaci schválilo. Dokumentace, která byla během výzkumu shromážděna, je uložena v NULK Strážnice a v MČR Turnov.

2013 Na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje byla zapsána Štěpánská koleda ve Studenci, která je výjimečným dokladem stále živé obchůzkové tradice v Podkrkonoší.