Archeologie

PhDr. Jan Prostředník, Ph.D.

  • ředitel, archeolog
  • tajemník Archeologické komise Libereckého kraje (poradní orgán ředitele Archeologického ústavu AV v.v.i. v Praze)
  • předseda Krajské archeologické komise Libereckého kraje (poradní orgán ředitele NPÚ-ÚOP v Liberci)

Petr Hartman

  • terénní technik, dokumentátor

Mgr. Roman Sirovátka

  • dokumentátor archeologie, terénní technik

INFORMACE PRO STAVEBNÍKY / INVESTORY zde

ZPRÁVY O ČINNOSTI ARCHEOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ

aktuality

ARCHEOLOGOVÉ V DOBĚ KORONAVIROVÉ

n

Odkazy:
Turnovští archeologové v době koronavirové
Výzkumy MČR 2018-2020
Poklad pražských grošů
Depot – Roztoky

n

Práce muzejního archeologa je velmi rozmanitá. Hlavní náplní je samozřejmě provádění záchranných archeologických výzkumů ohrožených historických terénů, ať už formou předstihových terénních výzkumů na známých lokalitách nebo takzvanými dohledy nad výkopovými pracemi v souvislosti se všemožnými liniovými stavbami, stavbami rodinných domů, garáží, ČOV nebo objektů komerčních. To je asi ta nejviditelnější část naší práce… Ale zároveň je to i nejmenší díl našich činností, který čítá cca 30% z celkového objemu. Mezi další činnosti náleží ošetření movitých archeologických nálezů, jejich analýzy a následná evidence, zařazení a uložení do muzejní sbírky. Nejde jen o to nálezy jednoduše omýt, ale také je vyfotografovat, popsat přírůstkovým a evidenčním číslem, určit stáří a popsat do evidenční karty (aby toho nebylo málo, tak každých deset let se musí provést kompletní inventura všech sbírkových předmětů…). Významnou součástí naší práce je příprava nálezových zpráv z archeologických výzkumů nebo i pouhých dohledů nad výkopovými pracemi, kde bylo registrováno narušení historických terénů. Nálezová zpráva musí být co možná nejkomplexnější, doplněná o široké spektrum přírodovědných analýz, aby poskytla ucelenou informaci o nálezových okolnostech. Ale to ještě není ani zdaleka konec! Musíme poskytnout data odborné veřejnosti, zpravidla formou nějaké studie a také široké veřejnosti v rámci popularizace oboru archeologie. To jsou výstavy, přednášky, komentované prohlídky exkurze, ale také informace poskytované prostřednictvím médií. Nedílnou součástí práce archeologa je vyhledávat nové archeologické lokality a s tím ruku v ruce jde jejich ochrana. Ty nejohroženější, ke kterým v naší pískovcové skalní oblasti Českého ráje patří zejména jeskyně a skalní převisy a skalní hradiště, jsou periodicky navštěvovány a kontrolovány. Jen tak pro ilustraci: minulý měsíc byly zkontrolovány lokality pod Kozákovem a v Klokočských skalách a na začátku listopadu hruboskalské skalní město. Stejná péče je věnována i hradům a tvrzím.

Tak to byl stručný výčet toho, co turnovští archeologové běžně dělají…
n
Jan Prostředník a Roman Sirovátka
n
 
n
Při poslední evidenci nálezů z hradu Kumburka jsme identifikovali například několik reliéfních typů kachlů z 15. – 16. století. K nejzajímavějším patří motiv tzv. vrhačů vrhcábů. Na ukázce se jedná o motiv, kde jeden z hráčů po tesáku teprve sahá, druhý jej však již bodá do hlavy.
Při poslední evidenci nálezů z hradu Kumburka jsme identifikovali například několik reliéfních typů kachlů z 15. – 16. století. K nejzajímavějším patří motiv tzv. vrhačů vrhcábů. Na ukázce se jedná o motiv, kde jeden z hráčů po tesáku teprve sahá, druhý jej však již bodá do hlavy.
n

Unikátní nález gotického kostela sv. Alžběty v Jilemnici Objev kostela sv. Alžběty byl nominován na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2016.

Objev navržen na cenu Národního památkového ústavu za rok 2016, Patrimonium pro futuro.
Archeologický objev gotického kostela sv. Alžběty v areálu zámeckého parku v Jilemnici. Kostel pochází z druhé poloviny 13. století a od samých počátků sloužil jako pohřební místo majitelů Jilemnického panství.
TZ-JILEMNICE-ARCH-2017

dlouhodobé projekty

  • plošná archeologická památková péče (výzkumy formou dohledu, předstihové a záchranné výzkumy na sledovaném území)
  • archeologické oddělení MČR v Turnově je od roku 1996 spoluřešitelem projektu „Státní archeologický seznam ČR“ vedeného NPÚ, ústředním pracovištěm v Praze
  • projekt výzkumu dobývek z mladší doby kamenné na Jistebsku (okr. Jablonec n. Nisou) – projekt je podpořen GAČR
  • projekt „Využití pseudokrasových skalních dutin v pravěku a středověku v oblasti Českého ráje“ (povrchová prospekce, drobné zjišťovací sondáže ve vytypovaných lokalitách, detektorový průzkum)
  • spoluřešitel výzkumného projektu VAV ve spolupráci s Českou geologickou službou

Odkaz: Přepeře u Turnova – archeologický výzkum před stavbou nové rozvodny TR 110/35 kV

Odkaz: Archeologický výzkum Lomnice nad Popelkou 2011 – Penny Market

Odkaz: Přehled vybraných záchranných archeologických výzkumů Muzea Českého ráje v Turnově v letech 2004 – 2008

Odkaz: Přehled nálezových zpráv (od roku 2004)