Scheybalova sbírka

Pozůstalost J. V. Scheybala

Od roku 2010 Muzeum Českého ráje v Turnově spravuje a zpracovává rozsáhlou pozůstalost etnografa a dokumentátora J. V. Scheybala a jeho rodiny. Pozůstalost tvoří objemné celky různého typu materiálu, z nichž k těm neobjemnějším patří písemné dokumenty. V současné době jsou písemnosti roztříděny a sepsány v předběžném inventárním soupisu, který slouží jako podklad pro další zpracování. (Inventární soupis je stejným způsobem vytvořen pro celou pozůstalost). Postupně jsou materiály tříděny, odborně katalogizovány a evidovány v muzejním systému Bach.

Vzhledem k rozsahu pozůstalosti, který převýšil stávající archivní sbírky muzea, není možné zajistit zpracování sbírky vlastními silami, resp. trvalo by to velmi dlouho. Díky dotaci Ministerstva kultury z programu Kulturní aktivity v oblasti podpory tradiční lidové kultury v České republice, kterou se nám daří každoročně získávat, jsme schopni od prvního roku, kdy sbírku spravujeme, ji třídit a evidovat.

Jako prioritu pro zpracování v prvních letech jsme zvolili osobní fond J. V. Scheybala, jeho ženy Jany Scheybalové a dalších členů rodiny, jehož zpracování bylo v roce 2015 dokončeno. Výsledkem je roztříděný a evidovaný osobní fond Scheybalových, který již slouží badatelské veřejnost. Ta o něj jeví velký zájem a v podstatě vše, co během roku zpracujeme, najde svého badatele.

V roce 2016 jsme zahájili zpracování sbírkové části fondu. Začali jsme zpracováním obrazového materiálu – sbírkami fotografií a pohlednic, které tak doplnily dokumentátorskou činnost Scheybalových (vlastní místopisné práce Scheybalových, včetně kreseb a fotografií, jsou součástí osobní části fondu). Jako další část fondu jsme zvolili materiály písemné, a to soubory k jednotlivým osobnostem a místům, oba celky se týkají především regionu, ale s mnoha přesahy.

V roce 2017 a 2018 jsme dále zpracovávali sbírkové fondy – unikátní soubory různých typů papírových předmětů a příležitostných tisků. Všechny tyto předměty zpracováváme včetně digitalizace – digitalizované obrazy umožní kvalitnější práci s fondem a zvyšují ochranu. Zpracovali jsme také rozsáhlé soubory materiálů z pozůstalosti Anežky Čermákové-Slukové a z pozůstalosti Václava Havla z Českého Dubu. V roce 2019 byla zahájena práce s rozsáhlými celky dokumentačních materiálů.

Mgr. Alžběta Kulíšková
Vedoucí oddělení historických sbírek

Název Scheybalova sbírka označuje souhrnně pozůstalost rodiny Scheybalových. Jedná se totiž nejen o sbírky a materiály shromážděné Josefem Václavem a Janou Scheybalovými, ale již o sbírky otce, Josefa Scheybala, který začal budovat její základy již v mládí.

Scheybalova sbírka představuje obrovské množství různorodého materiálu, který spravují jednotlivá odborná oddělení (např. oddělení etnografie, výtvarného umění ad.). Převážná část pozůstalosti, která je zpracovávána díky grantovému programu, se nachází v oddělení historických sbírek.

Grantový program probíhá již několik let a každý rok se zpracovává určitá ucelená část. V prvních letech byl zpracováván osobní fond Josefa V. Scheybala a rodinných příslušníků. Jednalo se obrovské množství materiálu. Pro badatele velice významná část publikační, tzn. poznámky k článkům a knihám a podklady k nim shromážděné. Dále osobní a odborná korespondence, některé materiály vztahující se k zaměstnání Josef V. Scheybala, především v Severočeském muzeu v Liberci. Josef Václav Scheybal by opravdu vášnivým sběratelem, pečlivě shromažďoval a ukládal např. i výpisy z bankovních účtů, účty za elektřinu, vodu a opravy fary v Jablonci nad Nisou, kterou Scheybalovi zakoupili a opravovali. Tyto dokumenty pro budoucí generace budou skvěle dokreslovat život v druhé polovině 20. století. V osobním fondu nalezneme dále značné množství fotografií, osobních dokladů apod. Stejně strukturované jsou i fondy, které se týkají Jany Scheybalové, Josef Scheybala st. a dalších příbuzných.

V dalších letech jsme se věnovali rozsáhlým sbírkovým kolekcím, jejich původcem je především Josef Scheybal starší. Jsou to unikátní sbírky napříč různými obory lidské činnosti. Nalezneme zde sbírku kramářských tisků, dopisních papírů od poloviny 18. století, telegramů, deskových her, příležitostných tisků, kabinetních fotografií, poutních obrázků, letáků, plakátů ad.

V letošním roce se věnujeme dokončení evidence novinových výstřižků, které jsou v kartonech abecedně řazené a práce budou pokračovat tříděním a evidencí materiálu, který již nemá pevné řazení a strukturu. Jsou zde různé složky, např. s názvem Cirkus a artisté, kde najdeme nejen vstupenky, plakáty, fotografie, ale i korespondenci s řediteli jednotlivých cirkusů.

Zpracovávat Scheybalovu sbírku znamená každou jednotlivinu popsat, zapsat do evidenčního systému sbírek, označit číslem, naskenovat a uložit do depozitáře tak, aby ve stejném stavu byla k dispozici pro výstavy a badatele budoucích generací.

Název Scheybalova sbírka označuje souhrnně pozůstalost rodiny Scheybalových. Jedná se totiž nejen o sbírky a materiály shromážděné Josefem Václavem a Janou Scheybalovými, ale již o sbírky otce, Josefa Scheybala, který začal budovat její základy již v mládí.

Scheybalova sbírka představuje obrovské množství různorodého materiálu, který spravují jednotlivá odborná oddělení (např. oddělení etnografie, výtvarného umění ad.). Převážná část pozůstalosti, která je zpracovávána díky grantovému programu, se nachází v oddělení historických sbírek.

Grantový program probíhá již několik let a každý rok se zpracovává určitá ucelená část. V prvních letech byl zpracováván osobní fond Josefa V. Scheybala a rodinných příslušníků. Jednalo se obrovské množství materiálu. Pro badatele velice významná část publikační, tzn. poznámky k článkům a knihám a podklady k nim shromážděné. Dále osobní a odborná korespondence, některé materiály vztahující se k zaměstnání Josef V. Scheybala, především v Severočeském muzeu v Liberci. Josef Václav Scheybal by opravdu vášnivým sběratelem, pečlivě shromažďoval a ukládal např. i výpisy z bankovních účtů, účty za elektřinu, vodu a opravy fary v Jablonci nad Nisou, kterou Scheybalovi zakoupili a opravovali. Tyto dokumenty pro budoucí generace budou skvěle dokreslovat život v druhé polovině 20. století. V osobním fondu nalezneme dále značné množství fotografií, osobních dokladů apod. Stejně strukturované jsou i fondy, které se týkají Jany Scheybalové, Josef Scheybala st. a dalších příbuzných.

V dalších letech jsme se věnovali rozsáhlým sbírkovým kolekcím, jejich původcem je především Josef Scheybal starší. Jsou to unikátní sbírky napříč různými obory lidské činnosti. Nalezneme zde sbírku kramářských tisků, dopisních papírů od poloviny 18. století, telegramů, deskových her, příležitostných tisků, kabinetních fotografií, poutních obrázků, letáků, plakátů ad.

V letošním roce se věnujeme dokončení evidence novinových výstřižků, které jsou v kartonech abecedně řazené a práce budou pokračovat tříděním a evidencí materiálu, který již nemá pevné řazení a strukturu. Jsou zde různé složky, např. s názvem Cirkus a artisté, kde najdeme nejen vstupenky, plakáty, fotografie, ale i korespondenci s řediteli jednotlivých cirkusů.

Zpracovávat Scheybalovu sbírku znamená každou jednotlivinu popsat, zapsat do evidenčního systému sbírek, označit číslem, naskenovat a uložit do depozitáře tak, aby ve stejném stavu byla k dispozici pro výstavy a badatele budoucích generací.

Mgr. Kateřina Jakubíčková
dokumentátorka sbírky rodiny Scheybalových

Sbírka rodiny Sheybalových – Fotografie
Sbírka rodiny Sheybalových – Fotografie
Sbírka rodiny Sheybalových – bankovní účty, účty za elektřinu, vodu a opravy fary v Jablonci nad Nisou
Sbírka rodiny Sheybalových – účty a účtenkySbírka rodiny Sheybalových – záběr z depozitáře sbírkySbírka rodiny Sheybalových – depozitář sbírky
Sbírka rodiny Sheybalových – noviny
Sbírka rodiny Sheybalových – sbírka novin 
Sbírka rodiny Sheybalových – sbírka stolních her
Sbírka rodiny Sheybalových – sbírka stolních her
Pozůstalost J. V. Scheybala – sbírka rodiny Scheybalových, knihovna Scheybalových v Jablonci nad Nisou
Pozůstalost J. V. Scheybala – knihovna Scheybalových
Pozůstalost J. V. Scheybala – sbírka rodiny Scheybalových, porcelán
Pozůstalost J. V. Scheybala – porcelán
Pozůstalost J. V. Scheybala – sbírka rodiny Scheybalových, záběr do pokoje domu Scheybalových v Jablonci nad Nisou
Pozůstalost J. V. Scheybala – sbírka rodiny Scheybalových