EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA – FORMA NA POTISK LÁTKY

Tato forma na potisk na látky je součástí unikátního souboru čítajícího celkem 338 předmětů, které byly nalezeny na půdě starého domu na Českodubsku. Jedná se o hotové formy, polotovary, nákresy a nářadí pocházející z dílny řezbáře forem.  Konkrétně jde o 65 hotových forem, více než sto polotovarů v různých fázích dokončení, 31 nákresů vzorů, a více než 200 kusů nářadí, z nich většinu tvoří drobná ostrá dlátka, jimiž se složité vzory na formách vyřezávaly.

Více informací: Duben – Top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Modrotisková forma (ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově)