Exponát měsíce června – Český granát

Největší český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct se zaslouženě stává exponátem měsíce června. Můžete ho spatřit ve stálé mineralogické expozici.

Více na Červen – Top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct
Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct
Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct
Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct

LÉČIVÁ LOUKA

Hravý edukační program o bylinkách pro mateřské školy a první stupeň základních škol.

Rezervace programu: https://muzeumturnov.reenio.cz/cs/…LÉČIVÁ LOUKA org
Nabídka ke stažení: LÉČIVÁ LOUKA org

Jaké bylinky najdeme na louce a jaké na mezi? Které jsou dobré na kašel a které nám pomůžou, když nemůžeme večer usnout? Čerstvé bylinky ochutnáme a ze suchých si každý sám namíchá směs, které je mu nejvíce třeba. Bylinkovou směs si děti odnesou v krásných modrotiskových pytlíčcích. Program zaměřený na smyslový prožitek a samostatné aplikování získaných informací je určen pro mateřské školy a první stupně základních škol. 

Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova
Délka programu: 30 – 60 min.
Cena programu: MŠ 30 Kč, ZŠ 30 Kč

Balíček pro ZŠ: program + vstupné + pracovní list k expozici: 50 Kč
(pedagogický doprovod zdarma)

Sbírka na podporu ukrajinských muzeí a obnovu jejich sbírek

Turnovské muzeum se připojuje k výzvě Českého výboru ICOM podpořit ochranu a záchranu sbírek muzeí na Ukrajině.

A to nejmenší, co můžeme jako kulturní instituce pro své kolegy na Ukrajině udělat, je sbírka dobrovolného vstupného v rámci Mezinárodního dne muzeí ve středu 18. května (9:00–17:00). Navštivte naše muzeum a dobrovolným vstupným v jakékoli výši přispějte na záchranu a obnovu kulturního dědictví Ukrajiny.

Český výbor ICOM zřídil transparentní účet 123-7121270287/0100, na kterém jsou shromažďovány finanční prostředky na nákup obalového a konzervačního materiálu, ochranných prostředků a dalších potřebných záležitostí pro ukrajinská muzea na pomoc při jejich snaze o ochranu a záchranu sbírek ohrožených válečným konfliktem.

Přispět můžete nejen formou dobrovolného vstupného do mnoha muzeí po celé České republice v rámci Mezinárodního dne muzeí, ale také přímou platbou na účet Českého výboru ICOM prostřednictvím QR kódu. Letáky s QR kódem jsou k dispozici na pokladně nebo webových stránkách muzea.

Vážíme si Vaší pomoci a děkujeme.

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA – FORMA NA POTISK LÁTKY

Tato forma na potisk na látky je součástí unikátního souboru čítajícího celkem 338 předmětů, které byly nalezeny na půdě starého domu na Českodubsku. Jedná se o hotové formy, polotovary, nákresy a nářadí pocházející z dílny řezbáře forem.  Konkrétně jde o 65 hotových forem, více než sto polotovarů v různých fázích dokončení, 31 nákresů vzorů, a více než 200 kusů nářadí, z nich většinu tvoří drobná ostrá dlátka, jimiž se složité vzory na formách vyřezávaly.

Více informací: Duben – Top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Modrotisková forma (ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově)

Sponzorský dar od společnosti Vyva Plast Turnov s. r. o.

Muzeum Českého ráje obdrželo nečekaný, ale o to milejší dárek. Pro model pravěké dílny na výrobu kamenných nástrojů, který je instalován na výstavě TURNOV – MĚSTO DRAHÝCH KAMENŮ TRADICE TRVAJÍCÍ JIŽ 7000 LET, bylo třeba vyrobit plastový kryt. Turnovská společnost Vyva Plast nám nejenom ochotně tento kryt v rekordním čase vyrobila, ale věnovala nám jej jako sponzorský dar na podporu výstav, které realizujeme v souvislosti s letošním významným výročím města Turnova – 750 let od první písemné zmínky o něm. Jednateli společnosti Vyva Plast Turnov s.r.o. panu Tomáši Pavelkovi i celému realizačnímu týmu patří náš velký dík!

Kryt na model od firmy Viva Plast Turnov s. r. o.
Kryt na model od firmy Vyva Plast Turnov s. r. o.
Kryt na model od firmy Viva Plast Turnov s. r. o.
Kryt na model od firmy Vyva Plast Turnov s. r. o.

Model pravěké dílny na výrobu kamenných nástroj