Mikroskop tzv. Culpeperova typu – Top exponát měsíce října

Náš mikroskop vychází z oblíbeného designu Edwarda Culpepera (1670–1737), který se vyznačuje strukturou dvojitého stativu. V norimberské verzi bylo ve středu vysoustruženého dřevěného podstavce po ose nastavitelné zrcadlo a z této základny vedly tenké nohy, které nesly kulatý rám, do kterého byl osazen dřevěný prvek s jednoduchým zařízením pro vložení sklíčka (to se vkládalo do viditelné mezery ve střední části mikroskopu a nám se ve sbírkách nedochovalo). Nad ním se nachází kartonový válec určený pro uložení tubusu čočky. Norimberské mikroskopy tohoto typu jsou na první pohled jednoznačně spíše hrubými kopiemi stativového mikroskopu.

Říjen – Top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Mikroskop tzv. Culpeperova typu, Norimberk, přelom 18. a 19. století.
Mikroskop tzv. Culpeperova typu, Norimberk, přelom 18. a 19. století.

Exponát měsíce června – Český granát

Největší český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct se zaslouženě stává exponátem měsíce června. Můžete ho spatřit ve stálé mineralogické expozici.

Více na Červen – Top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct
Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct
Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct
Český granát o rozměru 8,9 x 6,4 x 4,2 mm a hmotnosti 1,711 ct

EXPONÁT MĚSÍCE DUBNA – FORMA NA POTISK LÁTKY

Tato forma na potisk na látky je součástí unikátního souboru čítajícího celkem 338 předmětů, které byly nalezeny na půdě starého domu na Českodubsku. Jedná se o hotové formy, polotovary, nákresy a nářadí pocházející z dílny řezbáře forem.  Konkrétně jde o 65 hotových forem, více než sto polotovarů v různých fázích dokončení, 31 nákresů vzorů, a více než 200 kusů nářadí, z nich většinu tvoří drobná ostrá dlátka, jimiž se složité vzory na formách vyřezávaly.

Více informací: Duben – Top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Modrotisková forma (ze sbírky Muzea Českého ráje v Turnově)