STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Je připraveno 257 přání dětí z dětských domovů z celého libereckého kraje. Vyberte si některé z těchto přání a splňte jej.
Kdy: 24. 11. – 21. 12. 2020 (pondělí–pátek, 9.00 – 16.00 hod.)
Kde: Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71 (vstupní hala)

Navzdory nepříznivé době se akce Strom splněných přání v Turnově díky obrovskému nasazení a obětavosti iniciátorky akce Vladimíry Parákové a jejích přátel uskuteční i v tomto roce. Možná právě nyní tato akce nabývá ještě zásadnějšího významu, nemůžeme se setkávat, obejmout se, těšit se z přítomnosti blízkých nebo přátel a činností, které pro nás ještě před časem byly naprosto běžné. Udělat radost dětem z dětských domovů právě touto cestou je maličkost, která může být součástí Vánoc každého z nás a kterou nám snad nikdo nevezme.
Jak akce probíhá: Vyberete si kartičku se jménem a přáním dítěte, dárek obstaráte a zanesete jej zabalený a opatřený jmenovkou dítěte zpět do muzea.
V pondělí 21. prosince ve 14.00 akce končí a dárky budou rozváženy do jednotlivých dětských domovů. Prosím respektujte tento den a čas, aby se dárky opravdu včas dostaly na místo určení.
Pro akci Strom splněných přání pokladna muzea otevřena od pondělí do pátku 9.00–16.00 hod.

ARCHEOLOGOVÉ V DOBĚ KORONAVIROVÉ – DÍL II.

Práce muzejního archeologa je velmi rozmanitá. Hlavní náplní je samozřejmě provádění záchranných archeologických výzkumů ohrožených historických terénů, ať už formou předstihových terénních výzkumů na známých lokalitách nebo takzvanými dohledy nad výkopovými pracemi v souvislosti se všemožnými liniovými stavbami, stavbami rodinných domů, garáží, ČOV nebo objektů komerčních. To je asi ta nejviditelnější část naší práce… Ale zároveň je to i nejmenší díl našich činností, který čítá cca 30% z celkového objemu. Mezi další činnosti náleží ošetření movitých archeologických nálezů, jejich analýzy a následná evidence, zařazení a uložení do muzejní sbírky. Nejde jen o to nálezy jednoduše omýt, ale také je vyfotografovat, popsat přírůstkovým a evidenčním číslem, určit stáří a popsat do evidenční karty (aby toho nebylo málo, tak každých deset let se musí provést kompletní inventura všech sbírkových předmětů…). Významnou součástí naší práce je příprava nálezových zpráv z archeologických výzkumů nebo i pouhých dohledů nad výkopovými pracemi, kde bylo registrováno narušení historických terénů. Nálezová zpráva musí být co možná nejkomplexnější, doplněná o široké spektrum přírodovědných analýz, aby poskytla ucelenou informaci o nálezových okolnostech. Ale to ještě není ani zdaleka konec! Musíme poskytnout data odborné veřejnosti, zpravidla formou nějaké studie a také široké veřejnosti v rámci popularizace oboru archeologie. To jsou výstavy, přednášky, komentované prohlídky exkurze, ale také informace poskytované prostřednictvím médií. 

Nedílnou součástí práce archeologa je vyhledávat nové archeologické lokality a s tím ruku v ruce jde jejich ochrana. Ty nejohroženější, ke kterým v naší pískovcové skalní oblasti Českého ráje patří zejména jeskyně a skalní převisy a skalní hradiště, jsou periodicky navštěvovány a kontrolovány. Jen tak pro ilustraci: minulý měsíc byly zkontrolovány lokality pod Kozákovem a v Klokočských skalách a na začátku listopadu hruboskalské skalní město. Stejná péče je věnována i hradům a tvrzím.

Tak to byl stručný výčet toho, co turnovští archeologové běžně dělají…

Jan Prostředník a Roman Sirovátka

Poznání v mladší době bronzové obohatil nález sekerky s tulejkou a ouškem z polohy Vústra na  k. ú. Olešnice u Turnova.
Úklid zásoby dřeva v Abri pod Pradědem. Oheň totiž zbytečně a hlavně nevratně narušuje povrch skalní stěny.
Zasypané „jamky“ po detektoráři objevené v Novákově peci v masivu Čertovy ruky.
Na přelomu března a dubna letošního roku jsme provedli archeologický dohled při stavbě garáže a rodinného domu v Přepeřích na pozemcích 93/24 a 93/16. Nalezli jsme zde splachový sediment kulturní vrstvy, který obohatil dosavadní poznání o zdejším osídlení zejména v mladší až pozdní době bronzové. Z vrstvy se podařilo získat soubor fragmentů keramiky, mazanice a kamenů.
Archeologické oddělení muzea dlouhodobě spolupracuje a dohlíží na činnost Sdružení pro záchranu hradu Kumburku, o. s., které provádí opravy a úpravy terénu na Kumburku. Letos v červenci zde proběhlo odtěžení novodobého suťového kužele mezi třetí a čtvrtou branou.

Při poslední evidenci nálezů z hradu Kumburka jsme identifikovali například několik reliéfních typů kachlů z 15. – 16. století. K nejzajímavějším patří motiv tzv. vrhačů vrhcábů. Na ukázce se jedná o motiv, kde jeden z hráčů po tesáku teprve sahá, druhý jej však již bodá do hlavy.


V letošním roce jsme provedli evidenci nálezů předaných spolupracovníkem muzea Tomášem Krámským, který pod záštitou muzea provádí namátkové detektorové průzkumy. První skupinu nálezů získaných při prospekci východně od Hruborohozeckého pivovaru tvoří soubor datovaný do mladší až pozdní doby bronzové, jde o 5 zlomků tyčinkovitých náramků a slitek z bronzu.


Další zajímavý soubor předaných nálezů představují předměty získané u Ondříkovic. Jde o do perly stočený drátek s filigránem datovaný do raného středověku, přeslen, zlomek rámečku knižní vazby, půlkruhové dlátko/škrabku a svazek drátku zdobeného rýhami.

MUZEUM UZAVŘENO DO ODVOLÁNÍ

Banner kampaně Přežije-li kultura, přežije národ

Z důvodu respektování platných nařízení vlády budou všechny objekty Muzea Českého ráje v Turnově (hlavní budova, Kamenářský dům, Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova) do ODVOLÁNÍ uzavřeny. Další vývoj sledujte na našich webových stránkách a facebooku. V uvedeném termínu bude uzavřen také muzejní obchod. Děkujeme za pochopení a těšíme se s Vámi snad již brzy na shledanou.

Banner kampaně Přežije-li kultura, přežije národ
Banner kampaně „Přežije-li kultura, přežije národ”

odo

Horolezecká expozice je vítězem Glorie musaealis 2019 v kategorii muzejní počin roku.

ŽHAVÁ ZPRÁVA! Expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa je vítězem v kategorii Muzejní počin roku 2019 v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis. 
Toto výjimečné ocenění převzala z rukou ministra kultury Lubomíra Zaorálka ředitelka muzea Vladimíra Jakouběová a kurátor expozice horolezectví David Marek.
Přenos ze slavnostního vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2019: https://youtu.be/JSe8isog96c
Tiskové zprávy Asociace muzeí a galerií ČR na stránce: https://pristupne.muzeum-turnov.cz/expozice/horolezectvi/

NÁRODNÍ SOUTĚŽ GLORIA MUSAEALIS 2019, NOMINACE EXPOZICE HOROLEZECTVÍ Online přenos

Sledujte dnes 6. října od 14.00 hod. online vyhlášení výsledků Národní soutěže Gloria musaealis z Obecního domu v Praze.

https://www.facebook.com/175347512495339/live/
https://youtu.be/JSe8isog96c

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2019

Expozici Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa přihlásilo Muzeum Českého ráje v Turnově do Národní soutěže Gloria musaealis do kategorie Muzejní počin roku za rok 2019 pro výjimečnost svého tématu, rozsahu i zpracování v České republice. Muzejním počinem roku se stávají aktivity muzea, které významně a dlouhodobě zkvalitňují sbírkotvornou činnost, péči o sbírky či služby, které jsou poskytovány veřejnosti. Tato kritéria nová expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa, otevřená 7. září 2019, splňuje do detailu. Výsledkem této rozsáhlé aktivity je významné rozšíření sbírek turnovského muzea o exponáty s lezeckou tématikou. Trojrozměrné exponáty nejsou jediným obohacením muzejních sbírek, několikaletou mravenčí prací v archivech a rozhovory s pamětníky-horolezci a jejich rodinami muzeum získalo unikátní doklady o tradici lezení v Českém ráji s významným přesahem na světové vrcholy. Součástí sbírek se ta staly archiválie i audionahrávky významných horolezců i těch méně známých, všichni tito však jsou mimořádnými osobnostmi, které pomáhají muzejníkům v jejich práci s tématem.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2019 se uskuteční 6. října 2020 ve 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Doufáme, že se nominace expozice Horolezectví – Z Českého ráje na vrcholy světa promění v ocenění, které by bylo velkou odměnou za náročnou mnohaletou práci, na jejímž konci je jediná expozice svého druhu v České republice. Už dnes se však expozici dostává velké návštěvnosti a uznání laické i odborné  veřejnosti. A to je odměnou největší.  

Tisková zpráva ke stažení
https://pristupne.muzeum-turnov.cz/wp-content/uploads/2020/08/TZ_HOROLEZECTVI_TURNOV_GLORIA-MUSAEALIS-1.pdf

Expozice Horolezecví – Z Českého ráje na vrcholy světa (interiér expozice) Foto: Matěj Bárta
Expozice Horolezectví (Foto: M. Bárta)

Jan Viktor Mládek: „Přežije-li kultura, přežije národ“.

Výzva kulturních organizací Libereckého kraje.

Známý citát Jana Viktora Mládka, manžela významné mecenášky a sběratelky umění Medy Mládkové, jsme si v posledních týdnech připomněli několikrát.

Bylo jasné hned po vypuknutí současné pandemie a zavedení drastických opatření na ochranu zdraví obyvatel naší nejen v naší zemi, že už tak podfinancovaná kultura bude znovu tou, která zůstane v žebříčku priorit na jednom z posledních míst.

Rozumíme všichni tomu, že v okamžiku, kdy je ekonomika zcela paralyzovaná, trpí každodenními miliardovými ztrátami a nikdo neumí říct, kdy to skončí, není kultura tím, o čem společnost přemýšlí na prvním místě. Jsme bohatá ekonomika a docela určitě současnou pandemii přežijeme. Budeme mít obrovský hospodářský propad, nevídaný schodek rozpočtu, ale přežijeme to. Každý z nás, samozřejmě až na výjimky, zchudne. Nejhůř na tom budou, jako vždy při otřesech ti, kteří jsou na tom špatně už teď. Může to znamenat obrovské napětí ve společnosti, a to napříč světem. A nikdo nevíme, v co se to napětí promění.

I tak je však jisté, že udržet při životě všechny existující vrstvy lidského života, včetně kultury, je nám velice zapotřebí. Historie nás umí poučit, takže víme, že skvělá a dnes velice slavná umělecká díla světa vznikala právě po krizích, když minuly doby epidemií nebo válek. Nevznikl by Boccacciův Dekameron, nádherné morové sloupy, které dnes vídáme v centrech měst. Hudba, malířství a literatura reagovaly na tyto pohromy mnoha skvělými díly. A právě i díky umění se dnes o těchto těžkých dobách dozvídáme mnoho informací, které by jinak zůstaly zapomenuty.

Kultura má v dobách po krizích své velice významné místo. Lidé se potřebují nadechnout, znovu jít na výstavu, do divadla, na koncert, potkat se s přáteli na krásných místech, prožít něco mimořádného, co jim dovolí na chvíli zapomenout na každodenní starosti. Kultura také otupuje ostří. Kulturní společnost odmítá buranství, hrubost a násilí. Taková společnost žije z kultivovaného prostředí. Vlastně tak trochu pomyslně funguje ve společnosti i jako důležitý filtr toho nejhoršího, co v sobě my lidé nosíme.

Musíme se snažit, aby kultura v naší zemi přežila tuto těžkou dobu. Ne pro prospěch lidí pracujících v kultuře, jak občas slyšíme. Tato snaha je důležitá pro všechny lidi v naší zemi. I pro ty, kteří to v této těžké době nemají za důležité.

Kromě konkrétních kroků, které musíme udělat, můžeme dát svému úsilí i symbolickou podobu. Prosíme proto vás všechny, abyste využili v příloze zaslaných podkladů (na výběr máte černou a bílou variantu, uplatnitelnou na jakkoli barevný podklad) a vlastními silami vyrobili transparenty na budovy svých organizací, vylepili plakáty na svých plochách, zveřejnili ve svých tištěných a internetových médiích. Tímto silným apelem můžeme pomoci ministru Zaorálkovi vyjednávat podmínky pro přežití kultury s ministryní financí a celou vládou. Rádi bychom, aby celá kampaň vyzněla velkou silou najednou, proto prosíme o rychlou výrobu a vyvěšení nejpozději do 14. dubna.

Věříme, že v toto datum bude v celé zemi vidět a slyšet to, co my, kteří v kultuře pracujeme, víme dávno. Stačí na to jedna krátká citace Jana Viktora Mládka: „Přežije-li kultura, přežije národ“.

Děkujeme a věříme, že se k této iniciativě přidáte.

Zástupci kulturních organizací z Libereckého kraje

Odkaz vizuálu kampaně je ke stažení na: https://drive.google.com/drive/folders/13s00WScXGf_I2lEztPpoVVgexj40UXYd?usp=sharing

Tisková zpráva LK ze dne 7. 4. 2020: https://www.muzeum-turnov.cz/wp-content/uploads/2020/04/kultura_TZ.docx