Říjen – Top exponát

n
n
n
n
n
n
n

MIKROSKOP tzv. Culpeperova typu

n

Norimberk, přelom 18. a 19. století.
Historická sbírka, H 181

n
n
n
n
n
n
n
n
n
 
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Termín „norimberské mikroskopy“ označuje skupinu mikroskopů pocházejících z oblastí dnešního jižního Německa: Bavorska a oblasti „Schwarzwald“ v Bádensku-Württembersku. Samotný Norimberk byl známý svou tradicí jemného strojírenství (dal mj. světu kapesní hodinky
a kompas) a v 18. století to bylo centrum výroby hraček – sami Němci jej nazývají městem hraček. Zdá se, že tyto mikroskopy byly vyráběny zdejšími výrobci dřevěných hraček jako doplňkový produkt spolu s jednoduchými dalekohledy. Jednalo se o skutečně prosté a levné zboží vyráběné z lehkých ovocných dřev a obyčejné lepenky. Takové mikroskopy se nesnažily tvářit, že se jedná o profesionální kusy, ani mechanicky či svou optickou úrovní. Přesto (nebo snad právě proto) se jednalo o velmi oblíbené a rozšířené zboží. Tyto mikroskopy, které mnozí historici vědeckých přístrojů označují jako hračkářské mikroskopy, byly vyráběny velmi levně a ve velkém množství. Úspěšně se prodávaly v německých zemích i mimo ně. Jejich optická kvalita byla velmi základní a podléhala značným zkreslením a pro své vadné optické vlastnosti byly sotva vhodné
pro seriózní mikroskopická vyšetření, a to ani ve své době. Na druhou stranu jejich masivní rozšíření představuje důležitý aspekt dějin vědy, a sice její popularizaci na konci 18. století.

n

Náš mikroskop vychází z oblíbeného designu Edwarda Culpepera (1670–1737), který se vyznačuje strukturou dvojitého stativu. V norimberské verzi bylo ve středu vysoustruženého dřevěného podstavce po ose nastavitelné zrcadlo a z této základny vedly tenké nohy, které nesly kulatý rám, do kterého byl osazen dřevěný prvek s jednoduchým zařízením pro vložení sklíčka (to se vkládalo do viditelné mezery ve střední části mikroskopu a nám se ve sbírkách nedochovalo). Nad ním se nachází kartonový válec určený pro uložení tubusu čočky. Norimberské mikroskopy tohoto typu jsou na první pohled jednoznačně spíše hrubými kopiemi stativového mikroskopu.

n

Spodní strana základny těchto mikroskopů byla často označena iniciálami výrobce a nejinak je tomu i v našem případě. Oba dochované mikroskopy vyrobil člověk, jehož iniciály byly IM a je dobře znám i z několika dalších příkladů v jiných muzejních sbírkách.

n
Mikroskop tzv. Culpeperova typu, Norimberk, přelom 18. a 19. století.
Mikroskop tzv. Culpeperova typu, Norimberk, přelom 18. a 19. století.
n

K našemu mikroskopu by bylo na místě také uvést, kdy a jak se v našich muzejních sbírkách objevil. Patří totiž k těm úplně prvním, které se do muzea dostaly hned s jeho založením v roce 1886. Dostal přírůstkové číslo 143 a v přírůstkové knize je jako dárce uveden MUDr. Alois Reiner, což byla výrazná turnovská postava a stojí za to ji krátce připomenout.

n

MUDr. Alois Reiner se narodil v roce 1831. Studoval na gymnáziích v Rychnově nad Kněžnou v piaristické koleji, v Mladé Boleslavi a svá středoškolská studia dokončil na akademickém gymnáziu v Praze. Rozhodnutí stát se lékařem završil ukončením studií na lékařské fakultě v roce v roce 1858 a již následujícího roku se v pozici městského doktora objevil v Turnově. Zvláště byla i po letech připomínána jeho obětavá práce za prusko-rakouského konfliktu v roce 1866. Profesně tedy působil dlouhá léta jako městský lékař, zmiňován je také jako doktor „sborový“ (zřejmě ve smyslu lékař místního sboru střelců – mimochodem byl čestným důstojníkem turnovského střeleckého sboru) a dvaadvacet let zastával, hned po jeho ustavení, funkci spolkového lékaře v Řemeslnicko-dělnickém podporovacím spolku.

n

Kromě lékařské praxe byl i veřejně činnou osobou. Dlouhou řadu let působil jako člen obecního zastupitelstva a podporoval veškeré dobročinné
a vlastenecké akce. Např. krátce po jeho vzniku se stal členem spolku Stůl pravdy, který sloužil „ku stravování chudé školní mládeže v Turnově“. Při příležitosti 50letého výročí panování Františka Josefa I. byl v prosinci 1898 vyznamenán Zlatým záslužným křížem s korunou. Na to konto věnoval pan Reiner, místo obvyklého slavnostního banketu (jak uvádí místní noviny) úctyhodnou sumu 200 zlatých chudým města Turnova.

n

Na pozici městského lékaře rezignoval ve svých 74 letech, a sice na schůzi obecního zastupitelstva konané 30. prosince 1905. Stejně tak se, pro svůj pokročilý věk, vzdal funkce lékaře okresní nemocenské pokladny. Z důvodu ukončení jeho praxe se k němu 1. ledna 1905 vydala děkovná deputace složená z představitelů města a pan Reiner při této příležitosti slíbil, že v případě nepřítomnosti ostatních lékařů a bylo-li by toho zapotřebí, rád pomůže i v době svého odpočinku. Což dodržel a přes svou oční chorobu poskytoval do září roku 1905 ve svém bytě rady a konzultace. Poté se jeho zrak již zhoršil natolik, že musel být v Liberci operován. I přes úspěšně provedený zákrok jeho tělesná schránka nadále slábla. Ve čtvrtek, 17. prosince 1905, MUDr. Alois Reiner zemřel. V Turnově působil celých 47 let (od roku 1858) a svůj otisk zde zanechal i do budoucna. Založil totiž částkou 10 000 korun nadaci pro chudé studující medicíny, z které bylo běžně čerpáno ještě v období první republiky.

n
n