Březen – Top exponát

STŘEDOVĚKÉ PEČETIDLO

Březnovým exponátem měsíce je pečetidlo, které do našeho muzea přinesl poctivý nálezce, jenž jej našel severozápadně od Rovenska pod Troskami u osady Blatec. Přímo kolem místa nálezu, které dnes z pohledu okolí vypadá „zapadle“, v dřívějších dobách na periferii zdaleka nebylo. Poblíž terénní hrany nad Václavským potokem procházela stezka, která spojovala Trosky a Hrubou Skálu (tedy dvě vrchnostenská sídla) s Rovenskem pod Troskami a Železným Brodem. Že se zde tedy objevil nějaký historický artefakt, není zase tolik překvapivé. Nevšední, ba přímo v našem regionu ojedinělý, je charakter nálezu.
Pečetidlo o průměru 28 mm, bohužel částečně prohnuté druhotným mechanickým poškozením, je tzv. knoflíkového typu a je zhotovené z bronzu. Jedná se o znakové pečetidlo s opisem. Ústředním motivem je erb v podobě tzv. soudkového štítu, na němž je zobrazena silně dvojkónická věž bez cimbuří. Opis, který je psán gotickou majuskulou (gotickým nepropojovaným písmem, které se používalo především na zvýraznění textu – nadpisy atd.), je však špatně čitelný.
Prozatím se podařilo rozluštit pouze S.[igilum] ZELI […] […] DE […] T […] VE.
Z celkového vzezření i z fragmentu textu je jasné, že se jednalo o šlechtickou pečeť (erb a typické uvození predikátu « de »). Majitele, ani rod, se však zatím nepodařilo odhalit. K identifikaci bohužel nepomohlo ani erbovní znamení, byť je poměrně dobře čitelné a rozeznatelné. Z toho můžeme usuzovat, že se s největší pravděpodobností jednalo o nižšího šlechtice (erby vyšší šlechty jsou známé), případně příslušníka cizí šlechty. Z těchto důvodů můžeme prozatím určit jen rámcovou dataci odvozenou od formálních znaků pečetidla (písmo a zejména tvar štítu), a to přibližně na dobu vlády Karla IV. (1346–1378), kdy byly soudkové tvary štítů nejoblíbenější.
Protože se přes veškerou snahu zatím nepodařilo držitele tohoto pečetidla odhalit, rádi bychom tímto příspěvkem oslovili i veřejnost a požádali o spolupráci.
 
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Otisk středověkého pečetidla
Otisk středověkého pečetidla
Otisk středověkého pečetidla
Otisk středověkého pečetidla
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo
Středověké pečetidlo