Exponát měsíce května – Polotovar těžké sekery z metabazitu

O tom, že tradice broušení kamenů v Turnově již trvá 7 000 let…

Květen – Top exponát – Muzeum Turnov (muzeum-turnov.cz)

Polotovar těžké sekery z metabazitu z Jizerských hor z mladší doby kamenné (5. stol. př. n. l.)