Historie

n

Historická expozice přibližuje návštěvníkům kulturní dějiny Turnova a jeho okolí. Soustřeďuje se na významné osobnosti a důležité dějinné události spjaté s regionem.

nn

V úvodu návštěvníky upoutá renesanční křtitelnice z roku 1541 z turnovského kostela Sv. Mikuláše a pozdně gotická socha sv. Matěje. Připomínáme kněze a lingvistu Fortunáta Durycha a pátera Antonína Marka, významnou postavu českého národního obrození. Ve vitrínách a na výstavních panelech se návštěvníkům také představuje řada výtvarníků, hudebníků či literátů, kteří spoluvytvářeli regionální kulturu, např., hudebník Václav Holan Rovenský, spisovatelé Abigail Horáková a Lothar Suchý, grafik Karel Vik nebo sochař a glyptik Josef Drahoňovský.

nn

Novodobé české humanitní vědě dal Turnov dva význačné historiky, Josefa Pekaře a Josefa Vítězslava Šimáka a také filozofa Jana Patočku. Chybět nemohou ani cestovatelské zážitky hledače zlata a drahokamů Čeňka Paclta a dalších turnovských dobrodruhů. Myslbekova busta rytíře Antonína Šlechty připomíná zakladatele oblíbených Lázní Sedmihorky, které souvisejí s počátky turistiky v Českém ráji.

nn

Expozici dotváří množství historických dokumentů, obrazů a fotografií města a jeho okolí.

n

Lidová kultura Pojizeří

Jádro etnologických sbírek muzea tvoří předměty dokumentující kulturu všedního dne od konce 18. století do období po druhé světové válce. Základem sbírky byly exponáty z Turnovska sesbírané pro Národopisnou výstavu Českoslovanskou v Praze v roce 1895. Většina těchto předmětů byla získána terénní sběratelskou činností vlastivědných a později odborných muzejních pracovníků nebo darem od turnovských občanů i z obcí v okolí. Vznikla tak hodnotná kolekce předmětů dokládající vývoj tradiční hmotné i nehmotné kultury v oblasti Pojizeří. Vybraná část těchto předmětů je vystavena ve stálé expozici. 

n

Významnými a vzácně dochovanými památkami regionu jsou lidové stavby. V expozici jsou prezentovány doklady o jejich vývoji, zejména patrového roubeného domu tzv. turnovského typu. Výjimečnou hodnotu mají kresby akad. mal. Jana Prouska a J. V. Scheybala, fotografie Petra Matouška, Václava Šimona, Václava Linharta ad. z přelomu 
19. a 20. století. 

n

Zcela unikátním exponátem je dřevěná malovaná světnice z roku 1709 /datováno na zárubni dveří/  přenesená do muzea z roubeného domu čp. 16 na Malé Skále. Interiér světnice je pojednán biblickými výjevy ze Starého zákona. Na stropě je vyobrazena Nejsvětější trojice, Prorokova Eliášova jízda, na stěnách Alegorie Nemoci, Alegorie Smrti, Smrt Antonína Paduánského, sv. Josef a sv. Florián. Mezi okny je vyobrazena postava sv.Václava, sv. Linharta a sv. Veroniky. Jedná se o dílo anonymního neškoleného autora z počátku 18. století.    

n

K zajímavým exponátům se řadí mobiliář venkovského domu, převážně z 19. století. Malované a vykládané truhly, skříně, misníky, police, stoly, židle a další předměty spolu s bytovými doplňky a textilem dávají představu o životě našich předků. K nejstarší řemeslné výrobě v našem regionu patřilo zpracování dřeva a perníkářství. Zmínka o prodeji perníku v Turnově z roku 1335 je vůbec první v Čechách. Z dalších řemesel se v Turnově dařilo zvláště hrnčířům a kovářům, jejichž cech byl založen již v roce 1519.

n

Značně rozsáhlý je fond oděvních textilií, i když tradiční krojové celky jsou v něm zastoupeny jen v několika exemplářích. Ženský lidový oděv v expozici prezentují ukázky lidového kroje od poloviny 19. století do první poloviny 20. století, a to jak krojové celky – mužský, ženský a dětský, tak i jednotlivé součástky – vínky, čepce, šátky, pleny, boty a doplňky. Ženský turnovský kroj patří k typu rozšířenému po celých severovýchodních Čechách, jeho zvláštností je karmazínová výšivka na svátečních součástech oděvu. Zvláštností jsou rovněž čepce vyšívané zlatým a stříbrným dracounem doplněným granáty nebo skelnou kompozicí. Část věnovanou lidovému oděvu doplňují textilie obřadní – křestní soupravy, svatební vínky a stuhy, koutnice ad. 

n

Početnou sbírku představují předměty z oblasti tzv. duchovní kultury, zejména domácí a výklenkové plastiky světců, podmalby na skle s obdobnou tématikou, kramářské a devoční tisky a v neposlední řadě také betlémy. Sbírkové předměty tohoto oddělení představují velkou škálu nejrozmanitějších předmětů dokládajících život venkovských vrstev především v oblasti Českého ráje a Pojizeří.  

n

 

Historie kamenářství a zlatnictví

n

S nejstaršími doklady zpracování místních jaspisů, se návštěvníci seznámí už v archeologické expozici. O rozvoji novodobého broušení a řezání drahokamů i místního šperkařství vypovídá oddělení Turnovské kamenářství. Přes dobu Karla IV a Rudolfa II, kteří těžbě a využití domácích drahých kovů a kamenů věnovali zvláštní pozornost, se dostáváme k turnovským prospektorům a kamenářům, kteří se v roce 1715 sdružili do bratrstva.

nn

Do Turnova putovaly ke zpracování surové drahokamy z tehdejšího známého světa. Odsud jako vybroušení šperkové kameny do evropských zlatnických dílen. Od začátku 18. století se také rychle rozvíjí ekonomicky významnější výroba imitací drahokamů z kompozičního skla. Po přemístění hutí do Jizerských hor v průběhu 19. století se kompoziční sklo stalo základem jabloneckého bižuterního průmyslu a na Turnovsku tuto výrobu zčásti nahradilo broušení českých granátů. Tento mimořádně populární národní drahokam oblíbený na císařských dvorech i českém venkově, připomínáme přehlídkou historického vývoje šperků od klasicismu a biedermeieru po první polovinu 20. století. Jsou to i unikátní klenotnické objekty včetně repliky kříže s granáty a vltavíny pro papeže Jana Pavla II.

nn

Dalším milníkem v dějinách turnovského kamenářství bylo založení Odborné školy pro broušení a zasazování drahokamů v roce 1884. Škola měla zásadní význam pro rozvoj granátového šperkařství, ale třeba i rytí drahokamů, tzv. glyptiky. Vychovala generace řemeslníků i umělců a přinesla do regionu technologický a výtvarný pokrok. V naší expozici jsou zastoupena její všechna současná oddělení včetně studia restaurování drahých kovů a kamenů. Na školní expozici navazuje unikátní sbírka moderních šperků vytvořených v průběhu mezinárodních sympozií, pořádaných v Turnově od roku 1984. Exponáty významných českých i světových šperkařů spojují regionální šperkařskou tradicí a moderními výtvarnými trendy.

nn

Současnost komerčního kamenářského a zlatnického průmyslu reprezentují v závěru expozice významní producenti jako Družstvo umělecké výroby Granát nebo výrobci, kteří využívají unikátních vlastností syntetických drahokamů v technologiích 21. století.

n

Mineralogie

Z DŮVODU REKONSTRUKCE JE EXPOZICE UZAVŘENA!! Omezení platí do konce února 2020. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

n

Geologická, paleontologická a mineralogická expozice je úvodním oddělením Muzea Českého ráje. Přibližuje jednotlivé procesy, které probíhají na povrchu Země i v jejím nitru a vysvětluje, jak naše planeta funguje.

n

n

První část expozice se věnuje vrásnění a nejstarší sopečné činnosti na území Českého ráje. Seznamuje s minerály Kozákova, mezi kterými jsou různé odrůdy křemene například křišťál, ametyst a záhněda, dekorativní horniny zastupují kozákovské jaspisy. Stejně známé jsou acháty z Kozákova, Doubravice, Železnice a Frýdštejna. K mimořádným exponátům patří pektolit z Koštálova a hvězdový křemen ze Strážníku. Pozoruhodné jsou i stopy obojživelníků zachované v pískovci z mladších prvohor a fosilní ryby.

n

n

Působení vody jak v mořích, jezerech a řekách, tak i v podzemí je věnována další část expozice. Vstupní model přibližuje procesy fosilizace, při kterých vznikají zkameněliny rostlin a živočichů. Moře patří k nevyčerpatelné zásobárně mikroorganismů, jejichž miniaturní pevné schránky vytvářejí v průběhu geologických věků celá pohoří. Dokladem o existenci křídového moře jsou zkamenělé ulity amonitů, ústřic, klepeta ráčků a další fosilie z křídy v okolí Turnova.

n

n

Křídovému moři vděčíme také za další krajinný fenomén – pískovce, které jsou pro Český ráj tak charakteristické. Vývoj krasu je prezentován na příkladu Bozkovských dolomitových jeskyní.

n

n

Do podoby krajiny Českého ráje se také výrazně zapsala mladší sopečná činnost, již přibližujeme na příkladech vzniku různých sopečných útvarů jako jsou například světoznámé Trosky a Zebín.

n

n

Hornická štola ukazuje těžbu drahých kamenů dolováním a dovede návštěvníky do druhé části expozice s drahými kameny z Austrálie, Afriky, Asie, Ameriky a Evropy.

n

n

Názorný mineralogický systém včetně demonstrace vlastností nerostů a krystalů pak expozici uzavírá. Volně vystavenými exponáty, jež jsou určeny k hmatovému kontaktu i popisy v Braillově písmu jsme pamatovali také na návštěvníky s vadami zraku.

n

Klenotnice

n

V roce 1884 byla v Turnově založena Odborná škola pro broušení a zasazování drahokamů, dnes Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola v Turnově, v níž během desetiletí přibyly další uměleckořemeslné obory – stříbrnictví, rytí kovů, umělecké kovářství, odlévání kovů a restaurování. Od konce 19. století v ní vzniká unikátní kolekce prací učitelů a studentů, kterými se škola prezentovala na výstavách odborného školství a české kultury v Evropě i zámoří a sklízela medaile a Velké ceny na světových výstavách mj. v St. Louis 1904 nebo Paříži 1925 a 1937.

n

n

Mimořádný zájem veřejnosti však vzbuzují školní práce i dnes, jak se ukázalo při výstavě v Obecním domě v Praze 2002 nebo v průběhu putovní výstavy Od secese k art-déco v Německu, Holandsku a ve Vídni vletech 2005-8.

n

n

Šperky, nádoby z drahých a ušlechtilých kamenů a stříbrnické tepané práce z let 1891-1954, které návštěvníci muzea v nové Klenotnici uvidí, patří k tomu nejlepšímu z českého a evropského uměleckého řemesla první poloviny 20. století. Projekt Klenotnice, začalo muzeum a škola připravovat v roce 2007, mohl však být realizován teprve s podporou Evropských fondů v rámci česko-polského programu Cíl III v roce 2010.

n

n

Klenotnice nápaditě využívá dispozice působivých podzemních prostor muzea z režného pískovcového zdiva s unikátními cihlovými klenbami ze začátku 19. století.  Podle návrhu prof. Vratislava K. Nováka instalovala fa. Revyko Praha sestavu vitrín, jež nechávají vyniknout zářivou krásu klenotů a současně jsou atraktivním setkáním historického podzemí s moderními výstavními prvky.

n

Dlaskův statek

Součástí Muzea Českého ráje v Turnově je národopisná expozice na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, který se nachází 3 km od Turnova (směr Železný Brod – silnice E65, vlaková zastávka Turnov-Dolánky, pěšky od muzea cca 20 min).

Dlaskův statek je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského typu z 18. století. Původními majiteli statku byla rodina sedláků Dlasků, z nichž nejznámějším byl Josef Dlask, narozený v roce 1782. Lidový písmák, dolánecký rychtář a novátorský hospodář byl významnou postavou regionální historie. Roubený Dlaskův statek s typickou pojizerskou skládanou lomenicí a pavlačí je od roku 2010 Národní kulturní památkou České republiky. Při vchodu do usedlosti se nachází socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který sem byl v šedesátých letech 20. století přenesen z Malého Rohozce.

Od r. 1967 je celý areál součástí národopisného oddělení Muzea Českého ráje v Turnově, které objekt v r. 1969 zpřístupnilo veřejnosti. V současné době se zde nachází stálá expozice lidového interiéru a podomácké výroby v oblasti Pojizeří, doplněná o krátkodobé tematické výstavy. Dvůr obehnaný unikátní trámcovou hradbou ožívá několikrát do roka tradičními lidovými slavnostmi, zvláště o Velikonocích, posvícení nebo masopustu.

Na statku od jara do zimy – Tradiční zemědělství a agrární obyčeje v Pojizeří

Nová stálá expozice na Dlaskově statku v Dolánkách bude věnována tradičnímu zemědělství a způsobům obživy a s tím související podomácké výrobě v oblasti Pojizeří. Expozice bude v průběhu roku aktualizována v návaznosti na důležité mezníky hospodářského roku. Expozice návštěvníky seznámí se způsobem zahájení zemědělských prací, ale i s agrárními obyčeji, praktikami a zvykoslovím, které je provázely, a s průběhem prací, které se ve velkém statku odehrávaly v období začínajícího léta. V měsíci září expozice představí práce spojené se sklizní letní a podzimní úrody – obilí, brambor, ovoce – tedy všech produktů, které byly pro obyvatele zemědělských usedlostí v oblasti středního Pojizeří životně důležité. V doprovodných programech expozici doplní ukázky obřadů a obyčejů, které byly spojeny se zahájením zemědělských prací (Řehořské voračky) i s oslavou konce sklizně a poděkováním za všechny výdobytky, které se dostaly do stodol, sklepů a komor – Dožínky (oslava sklizně obilí), Dokopná (oslava sklizně brambor). Expozici mimo to doplní komentované prohlídky a workshopy, které se zaměří na ukázky tradičního hospodaření a tradiční podomácké výroby.

Akce na Dlaskově statku v roce 2022:

Folklórní akce zaměřené na výroční zvyky lidového prostředí, součástí programu řemeslně-výtvarné dílny, vystoupení folklórních souborů, loutková představení, komentované prohlídky expozice Dlaskova statku, řemeslný jarmark.

12. 2. Masopust na Dlaskově statku !!ZRUŠENO!!

16. 4. Velikonoce na Dlaskově statku
9.–11. 6. Řezbářské sympozium na Dlaskově statku
24. 9. Posvícení na Dlaskově statku
2. 7. / 9. 7. / 16. 7. / 23. 7. / 30. 7. / 6. 8. / 13. 8. / 20. 8. / 27. 8. Řemeslné soboty na Dlaskově statku

Pořádání akcí na Dlaskově statku v Dolánkách se bude řídit platnými protiepidemickými nařízeními vlády ČR. Akce mohou být zrušeny. Sledujte proto webové stránky a facebook muzea.

Otevírací doba Dlaskova statku v Dolánkách

ledenzavřeno
únorzavřeno (otevřeno pouze 6. února – Masopust)
březenzavřeno 
dubenOtevřeno od 16.dubna denně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.
květendenně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.
červendenně kromě pondělí  9.00 – 17.00 hod.
červenecdenně kromě pondělí  9.00 – 17.00 hod.
srpendenně kromě pondělí  9.00 – 17.00 hod.
zářídenně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.
říjendenně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.
listopadzavřeno
prosinecotevřeno denně kromě pondělí  9.00 – 16.00 hod.

Vstupné

  • Dospělí: 70,- Kč
  • Děti, studenti: 30,- Kč
  • Důchodci: 50,- Kč
  • Rodinné vstupné: 140,- Kč
  • Sdružené vstupné muzeum a Dlaskův statek – Dospělí: 120,- Kč
  • Sdružené vstupné muzeum a Dlaskův statek – Děti, *studenti: 70,- Kč
  • Sdružené vstupné muzeum a Dlaskův statek – Důchodci: 90,- Kč
  • Sdružené vstupné muzeum a Dlaskův statek – **Rodina: 270,- Kč

Pokud přijedete na Dlaskův statek na koloběžce od „Koloběžek
Český ráj“ a předložíte jejich poukaz obdržíte slevu na vstupném 10,- Kč
(Vstupné po uplatnění slevy: dospělí 60,- Kč, senioři 40,- Kč, děti a
studenti 20,- Kč.

Objednávky hromadných výprav

Kontaktní osoba: Milena Tauchmanová, tel.: 481 322 954, mobil: 777 708 498  (Út – Ne)

Termíny svateb na Dlaskově statku (omezený provoz objektu):

Dlaskův statek
Dolánky 12
511 01 Turnov

Tel: 481 322 954 (Dlaskův statek),  481 322 106,  484 845 151 (Muzeum Českého ráje)
Fax: 481 325 277
E-mail: mail(at)muzeum-turnov.cz

Souřadnice GPS:  50°36’11.174″N, 15°10’20.225″20

Fotogalerie: https://www.muzeum-turnov.cz/dlaskuv-statek-fotogalerie/

n

Expozice a výstavy v Muzeu Českého ráje v Turnově a Dlaskově statku v Dolánkách jsou z nařízení vlády ČR do odvolání uzavřené. Moc doufáme, že nebudeme uzavřeni věčně a brzy se budeme moci s Vámi setkat v našich expozicích.

n

Kamenářský dům

n

Tento objekt je kopií domu č. p. 19 z počátku 19. století, který do dubna 1973 stál v Turnově na rohu dnešního Havlíčkova náměstí a ulice 28. října. V 60. letech minulého století byl již poslední turnovskou stavbou představující typ roubeného městského domu. Obvodové zdivo bylo kombinováno kamenem s krytou verandou a mansardovou barokní střechou původně krytou došky. V roce 2010 konečně dosáhly vytouženého cíle snahy Muzea Českého ráje prosadit výstavbu repliky zaniklé památky. Realizací tohoto projektu vznikl tzv. “živý” dům, který nabízí ukázku historických řemesel – zlatnictví a šperkařství, které mají v regionu dlouholetou tradici. Náplň expozice tzv. Kamenářského domu osvětluje historii vztahů mezi městy Turnov a Idar-Oberstein vystupující z materiálů fondů muzea, archivů u nás i v Německu a ze soukromé sbírky pana Dietra Jerusalema v Idar-Obersteinu.

nn

Kamenářský dům byl postaven a částečně vybaven v rámci projektu Prezentace kulturního dědictví číslo CZ.1.13/3.1.00/02.00327. Samotná stavba probíhala v letech 2009 – 2010. Díky témuž projektu byl pořízen kompaktní regálový systém do budovy depozitářů Muzea Českého ráje v Turnově, čímž se muzeu podařilo vyřešit dlouhotrvající problém s uložením vzácných historických sbírek. Projekt Prezentace kulturního dědictví byl realizován za finančního přispění Libereckého kraje a dotace Evropské unie, která byla poskytnuta v celkové výši 6 887 577,75 Kč.

nn

Adresa objektu: u budovy Muzea Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov

n

*********************************************************************************************************************

 
n
VÝTVARNÝ SALON XVIII.
n
n
n
Začínáme už 6. října 2022.
n
n
n
Zveme tedy všechny, ať již věrné kurzisty, tak i nové zájemce do naší „party“. Cílem výtvarného salonu je nabídnout příjemný prostor pro setkávání, tvůrčí relaxaci, vlastní tvořivost a seznámení s lektory, kteří jsou nejen velmi zručnými řemeslníky a výtvarníky, ale také velmi mimořádnými osobnostmi. Náplň kurzu zvládne opravdu každý, důležitý je elán a dobrá nálada.
n
n
n
Tentokrát se budeme společně s Vámi seznamovat s principy ekologické a soběstačné domácnosti. A vůbec nemusíte mít obavy z pouček a stokrát představených návodů. Pouze si připomeneme dávno objevené, přirozené postupy a materiály, které nás obklopují a jsou součástí našich domovů a prostředí, ve kterém žijeme. Využijeme věci, které bychom možná už dávno vyhodili, nebo dary podzimní přírody, které v sobě skrývají velkou sílu.
n
n
n
 
n
Kontaktní osoba: Jana Válková Střílková
n
n
n
📞603 330 576
n
n
n
✉️ janice.tikov@seznam.cz
n
n
 
Kurzovné za deset lekcí činí 2.000 Kč a zahrnuje veškerý materiál i externí lektory. Nelze absolvovat pouze jednotlivé lekce – workshopy . Jedná se o ucelený navazující program.

n
Informace a přihláška ke stažení: 
nnn
 
n
Výtvarný salon XVIII INFO
Výtvarný salon XVIII INFO
Výtvarný salon XVIII HARMONOGRAM
Výtvarný salon XVIII HARMONOGRAM
n
Výtvarný salon XVIII. PŘIHLÁŠKA
Výtvarný salon XVIII. PŘIHLÁŠKA
n
n
 
n
n
 

*********************************************************************************************************************

 

AKCE V KAMENÁŘSKÉM DOMĚ

NÁVOD NA VÝROBU PTÁČKA Z PŘÍZE

JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ.
Je ale jasné, že všemi očekávané jaro přichází. I v Kamenářském domě se na něj už moc těšíme. O radost a novou
naději, které v nás vyvolává, bychom se rádi podělili prostřednictvím návodu na výrobu ptáčka z pletací příze.
Fotonávod na výrobu pro vás připravily lektorky Kamenářského domu Katka Krausová a Martina Strouhalová.

Držíme palce a budeme rádi za fotografie, které nám můžete posílat na náš facebook.
Jarni-dilna_PTACEK (Návod na výrobu ke stažení)

 

 

VÝTVARNÝ SALON V KAMENÁŘSKÉM DOMĚ
Jedinečnou přátelskou atmosféru vytváří skupina nadšenců pro výtvarné umění a řemeslo v Kamenářském domě.
I Vy se můžete se stát součástí této skvělé party.
Podívejte se na ukázku jejich práce, třeba Vás inspiruje k návštěvě této volnočasové aktivity:
https://sway.office.co/XYxdpb3NNIa8qK7Z?ref=email