Historie kamenářství a zlatnictví

n

S nejstaršími doklady zpracování místních jaspisů, se návštěvníci seznámí už v archeologické expozici. O rozvoji novodobého broušení a řezání drahokamů i místního šperkařství vypovídá oddělení Turnovské kamenářství. Přes dobu Karla IV a Rudolfa II, kteří těžbě a využití domácích drahých kovů a kamenů věnovali zvláštní pozornost, se dostáváme k turnovským prospektorům a kamenářům, kteří se v roce 1715 sdružili do bratrstva.

nn

Do Turnova putovaly ke zpracování surové drahokamy z tehdejšího známého světa. Odsud jako vybroušení šperkové kameny do evropských zlatnických dílen. Od začátku 18. století se také rychle rozvíjí ekonomicky významnější výroba imitací drahokamů z kompozičního skla. Po přemístění hutí do Jizerských hor v průběhu 19. století se kompoziční sklo stalo základem jabloneckého bižuterního průmyslu a na Turnovsku tuto výrobu zčásti nahradilo broušení českých granátů. Tento mimořádně populární národní drahokam oblíbený na císařských dvorech i českém venkově, připomínáme přehlídkou historického vývoje šperků od klasicismu a biedermeieru po první polovinu 20. století. Jsou to i unikátní klenotnické objekty včetně repliky kříže s granáty a vltavíny pro papeže Jana Pavla II.

nn

Dalším milníkem v dějinách turnovského kamenářství bylo založení Odborné školy pro broušení a zasazování drahokamů v roce 1884. Škola měla zásadní význam pro rozvoj granátového šperkařství, ale třeba i rytí drahokamů, tzv. glyptiky. Vychovala generace řemeslníků i umělců a přinesla do regionu technologický a výtvarný pokrok. V naší expozici jsou zastoupena její všechna současná oddělení včetně studia restaurování drahých kovů a kamenů. Na školní expozici navazuje unikátní sbírka moderních šperků vytvořených v průběhu mezinárodních sympozií, pořádaných v Turnově od roku 1984. Exponáty významných českých i světových šperkařů spojují regionální šperkařskou tradicí a moderními výtvarnými trendy.

nn

Současnost komerčního kamenářského a zlatnického průmyslu reprezentují v závěru expozice významní producenti jako Družstvo umělecké výroby Granát nebo výrobci, kteří využívají unikátních vlastností syntetických drahokamů v technologiích 21. století.

n