Zkameněliny – archiv života

Ve čtvrtek 13. dubna bude ve výstavních prostorách ve třetím patře muzea zahájena výstava “Zkameněliny – archiv života”. Autoři výstavy RNDr. Vladimíra Jašková (Muzeum a galerie v Prostějově) a Mgr. Tomáš Lehotský, Ph.D. (Vlastivědné muzeum Olomouc) nabízejí návštěvníkům výstavy ucelené informace o rozmanitosti životních forem v různých obdobích geologické historie Země.

K tomu slouží 14 instruktivních výstavních panelů, jejichž pojetí je často netradiční. Namátkou uveďme jen několik jejich názvů: “Na třetihorní pláži” (pojednávající o organismech, které se vyskytovali před 15 miliony let dokonce i na “plážích” přímo v okolí Prostějova a Olomouce), panel “Rohy boha Amóna” představuje amonity – nejdokonalejší hlavonožce, ovládající druhohorní moře. Málo známé a mnohdy i záhadné organismy, např. graptolity, konulárie, hyolity a tentakulity přibližuje panel “Podivní živočichové”. Za “Uklízeče moře” jsou zase považováni populární trilobiti. Výstavu doplňuje poněkud morbidní, smutečně laděný panel “Velká vymírání”, ve kterém se loučíme s vyhynulými organismy, známými dnes pouze z fosilního záznamu. Zajímavého kontrastu dosáhli autoři výstavy kombinací moderních, populárně zaměřených výstavních panelů a klasických školních výukových tabulí, které jsou rovněž majetkem obou muzeí a jsou součástí výstavy.

Výstavní panely ovšem pouze doplňují unikátní a cenné zkameněliny z depozitářů obou muzeí. V úvodu výstavy je na příkladech objasněn vznik zkamenělin jako naprosto výjimečného přírodního jevu. Návštěvníka výstavy jistě zaujme efektní kolekce trilobitů z klasické oblasti českých prvohor – Barrandienu, dále pěkné zkameněliny amonitů, ryb, ukázky prvohorní flóry i méně známých, převážně vyhynulých, skupin organismů. Součástí výstavy je i iluze pravěkého moře jako významného geologického fenoménu, který je úzce spojen s regionem Olomoucka a Prostějovska a objevil se zde v geologické minulosti dokonce několikrát. Třetihorní moře se zástupci červených řas, ústřic a hřebenatek a dalších měkkýšů zanechalo své stopy na řadě lokalit (Hluchov, Laškov, Myslejovice, Přemyslovice, Slatinky), které byly v minulosti zkoumány předními paleontology. Velký prostor je na výstavě věnován jedinečné geologické lokalitě devonských vápenců u Čelechovic na Hané s četnými zkamenělinami korálů, stromatopor, měkkýšů a trilobitů.

Závěr výstavy patří zástupcům nejmladších čtvrtohorních savců. Improvizované kvarterní jeskyni dominuje úplná lebka jeskynního medvěda. Mamuty – nejznámější zástupce velké fauny, dobře známé i z nálezů z cihelen a pískoven Prostějovska, připomínají fragmenty velkých kostí a stoličky. Výstava bude doplněna o zkameněliny z depozitáře našeho muzea.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 13. dubna od 16.00 hod.

Výstavní sál / 13. 4. – 28. 5. 2017