Ze dřeva a kamene – vývoj lidové architektury v Pojizeří

Na závěr letošní návštěvní sezóny připravilo muzeum výstavu Ze dřeva a kamene, která přiblíží návštěvníkům způsob dokumentace lidového stavitelství od konce 19. století do současnosti.  Základem výstavy jsou výsledky grantového úkolu, zaměřeného na systematickou identifikaci a dokumentaci tradičního lidového stavitelství ve vybraných oblastech Libereckého kraje.  Tento rozsáhlý projekt byl zahájen v roce 2004. V prvních letech byla provedena identifikace a fotodokumentace objektů podle jednotlivých okresů Libereckého kraje, v následujících letech potom vyhodnocení a srovnání s pramenným materiálem. Záměrem projektu byla dokumentace všech typů tradičních staveb (usedlostí, hospodářských a technických staveb, sakrálních objektů apod.) i s ohledem na jejich situování v rámci urbanismu obce.  U vybraných objektů byla provedena podrobná dokumentace včetně stavebně historického průzkumu.  Identifikovány, dokumentovány a evidovány byly stavby pocházející nejen z 19. století a starší, ale i objekty novodobé – časově sahající do poloviny 20. století.  Důležitou součástí výzkumu bylo i vyhodnocení dosavadního způsobu dokumentace lidových staveb v Pojizeří. Na výstavě proto bude prezentována i práce fotografů a kreslířů, kteří od konce 19. století zaznamenávali v tomto regionu vývoj a proměnu lidových staveb. Velký prostor poskytne výstava modelům lidových staveb, které představují vedle kreseb, fotografií a stavebních plánů základní typ dokumentace lidového stavitelství. Modely zhotovované na základě stávajících objektů lidové architektury in situ nebo podle fotografické či stavebně technické dokumentace jsou v některých případech jediným dokladem existence regionální formy lidového domu.  Výstava přinese ukázky modelů, které vznikly na konci 19. století v období příprav Zemské jubilejní výstavy v Praze v roce 1891 a Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895, i modelů, které vznikly v době zcela nedávné, např. modely pana Václava Jisla st. a pana Josefa Licehamera.

Výstava bude probíhat od 17. října do 31. ledna 2014.

Výstava je pořádána v rámci Roku lidové architektury Čech moravy a Slezska.

Pozvánka na výstavu