Z Turnova na carský dvůr, do gulagu a zpět – Rodina Alexandra F. Kotlera (od 7. 4. 17:00)

Turnovská rodina Kotlerů se výrazně zapsala do dějin města v 19. ale i v první polovině 20. století. Výstava představí rodinu obchodníka Michala Kotlera, jeho strýce libuňského Antonína Marka a také Františka Marka, obchodníka a zakladatele zdejší průmyslové školy. Výrazněji je však akcentována osobnost Alexandra F. Kotlera (1872–1953), jehož osobě se několik let badatelsky věnuje Ing. Michal Košelja, který nashromáždil řadu cenných, do této doby nepublikovaných, informací o různých etapách života A. F. Kotlera. Ten sice není naší veřejnosti tak znám, avšak jeho život stojí rozhodně za připomenutí. Tak jako ostatní členové rodiny byl i on spojen s drahými kameny a na poli gemologie skutečně odborníkem světového formátu. Až do revoluce v roce 1917 prodával v Petrohradu drahé kameny včetně českých granátů, měl osobní vazby na významné klenotníky (Fabergé) a dodával zboží na carský dvůr. Za zvláštních okolností se pak ocitl na pět let v gulagu na Soloveckých ostrovech a po „návratu“ do Turnova, odkud jeho rodina pochází, zde vedl od roku 1935 Výzkumnou stanici pro rozbor a určení veškerých drahokamů.

V rámci oslav 750. výročí první písemné zmínky o Turnovu je připravena výstava na duben a květen 2022 věnující se turnovské rodině Kotlerů, která se výrazně zapsala do dějin města v 19. ale i v 1. polovině 20. století. Výstava představí rodinu cestovatele a obchodníka Michala Kotlera, jeho strýce „libuňského jemnostpána“ Antonína Marka, jeho bratra Františka Marka, cestovatele, obchodníka a zakladatele zdejší průmyslové školy. V důležitých momentech života města byli členové tohoto rodu vždy přítomni.

Kamenářský dům / 7. 4. – 29. 5. 2022
Kurátor: Mgr. David Marek, Mgr. Jan Bubal, Michal Košelja

A. F. Kotler – Pozvánka na výstavu
A. F. Kotler – Pozvánka na výstavu