VI. výtvarný salon. – výstava prací účastníků

Kamenářský dům