V srdci Hedvábné stezky – Umění a řemeslo Střední Asie

 „V srdci Hedvábné stezky…“

Návštěvníkům představíme unikátní výstavu uspořádanou ze sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur v Praze. Na její přípravě se podílel tým odborníků pod vedením kurátorky sbírky PhDr. Dagmar Pospíšilové, CSc. a PhDr. Terezy Hejzlarové z Ústavu etnologie, FF UK Praha. Výstava „V srdci Hedvábné stezky…“ byla již k vidění v Západočeském muzeu v Plzni v roce 2012 a o rok později v Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. V turnovském muzeu bude rozšířena jak o dosud nevystavené artefakty, tak o nová témata. Předpokládáme, že atraktivní námět a unikátní exponáty zaujmou mnohé návštěvníky. Budou zde mimo jiné představeny předměty denní potřeby i luxusní artefakty národů Střední Asie. Ze zajímavých exponátů můžeme zmínit například výšivky, součásti oděvu, modlitební koberečky a další textilie typu suzani a ikaty, vlněné koberce nebo šperky kočovných Turkmenů. Návštěvníky zcela jistě zaujme originální kočovnická jurta, která bude instalována přímo v prostorách galerie. Jurtu nám zapůjčí Klub přátel Asie Pražská jurta (PhDr. Jiří Šíma, DrSc.)

Výstava bude doplněna o část věnovanou archeologovi PhDr. Lumíru Jislovi, CSc., který vedl expedici do Mongolska v roce 1958 (autorsky připravila Mgr. Lucie Šmahelová). Šlo o archeologický výzkum pohřebního památníku prince Kül-Teghina (7. – 8. stol. n. l.) v Khöshöö-tsaidam v centrálním Mongolsku. K zajímavým a dosud u nás nevystaveným exponátům patří například kamenná stéla z Erdene Dzuu zdobená polychromií a rytým reliéfem. Expedice do Mongolska v roce 1958 se jako lékař výpravy zúčastnil MUDr. Emanuel Vlček, který zároveň prováděl antropologický výzkum na živé populaci Mongolů a zkoumal i lidské kosterní pozůstatky z archeologických výzkumů.  Také výsledky jeho výzkumu představíme na naší výstavě. Půjde zejména o exponáty ze sbírek Antropologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Praze (RNDr. Vít Kuželka).

V úvodu budou představeny i výsledky právě probíhajícího archeologického výzkumu významné lokality Mes Aynak na „Stezce“ v Afghánistánu. Jde o měděný důl s přilehlým hornickým městem a budhistickými kláštery s dobou největšího rozkvětu mezi 3. a 9. stoletím našeho letopočtu. Neméně pohnutou historii má ovšem Mes Aynak i v nedávné minulosti, kdy si toto místo vybrala jako za jeden ze svých opěrných bodů armáda Sovětského svazu a o 20 let později zde Usáma bin Ladin zřídil jeden z hlavních výcvikových táborů Al – Kaidy.

Lokalita, která leží v provincii Logar v nadmořské výšce 2 500 m, je zkoumána od roku 2009 mezinárodním týmem odborníků, mezi kterými je i zástupce pražského Archeologického ústavu AV ČR Mgr. Jiří Unger.

Výstava „V srdci Hedvábné stezky“ bude v galerii Muzea Českého ráje prezentována od 12. června 2014 do 18. ledna 2015.

 

Muzejní noc 12. června 2014
Vernisáž výstavy plynule přejde v Muzejní noc, která bude letos tematicky věnována právě zahájené výstavě. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky od autorů výstavy, dále na orientální tance a zpěv, ale také na ochutnávku kávy se špetkou kardamomu a na mongolský slaný čaj. Na přípravě programu „Hedvábné“ muzejní noci spolupracujeme s kolegy z oboru mongolistiky a tibetanistiky Ústavu jižní a centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (např. Mgr. Veronika Zikmundová, Ph.D.)

Výstava je pořádána ve spolupráci s Národním muzeem – Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur.

16.30 slavnostní zahájení výstavy
Úvodní slovo PhDr. Eva Dittertová – ředitelka Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Národního muzea v Praze a PhDr. Tereza Hejzlarová, odborná asistentka Etnologického ústavu FFÚK Praha.

17.30 hod. Komentovaná prohlídka vedená PhDr. Terezou Hejzlarovou
19.00 hod. orientální tanečnice
20.00 hod. hudební vystoupení Chandy a Jagarmy

20.30 hod. komentované prohlídky Mgr. Jiří Unger (Archeologický ústav v.v.i. Praha – archeologický výzkum v Afghánistánu), Mgr. Lucie Šmahelová (Muzeum Český Krumlov – Československo mongolská expedice 1958)

21.00 hod. orientální tanečnice

LogoNM__D__CMYK zmenš

www.nm.cz