Ušité z vlny, lnu a hedvábí – Výstava o odívání

Ušité z vlny, lnu a hedvábí – Výstava o odívání
Výstava  představí návštěvníkům textilní součástky ze sbírky etnografie a uměleckého řemesla. V první části výstavy se návštěvníci seznámí s historickým vývojem lidového kroje na Turnovsku a s jeho úlohou ve společenském životě. Součástí kolekce jsou krojové součástky pracovního, svátečního i obřadního ženského, mužského a dětského kroje, včetně nezbytných doplňků – čepců, šátků, plen a lidových šperků. Nedílnou součástí vystavené kolekce je i rekonstrukce lidového turnovského kroje, spojená s aktivitami turnovských občanů po roce 1918.  V druhém oddíle výstavy je prezentován oděv měšťanský z druhé poloviny 19. a z první poloviny 20. století. Ze sbírky uměleckého řemesla byly vybrány sbírkové předměty, které muzeum získalo v době založení muzea na konci 19. století a z darů, které muzeum získalo v posledních letech. Jedná se především o kompletní turnovské kroje, měšťanské šaty,  kolekce spodního prádla, pánských šatů z turnovské krejčovského salonu Šrajer, kojenecké a dětské oblečení a doplňky.  Výstava je proto zároveň poděkováním všem dárcům, kteří v posledních letech tyto předmětu muzeu věnovali.

Při příležitosti zahájená výstavy bude uvedena drobná publikace autorky výstavy  V. Jakouběové : Ušité z vlny, lnu a hedvábí.

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 27. listopadu od 16.30 hod.
Výstavní sál muzea/ 27. 11. 2014 – 31. 1. 2015