Tvůrčím světem Ludmily Matoušové

Retrospektivní výstava k nadcházejícímu životnímu jubileu malířky a grafičky Ludmily Matoušové (*1924), která veřejnosti představí dílo Ludmily Matoušové v jeho plné šíři, tedy i s žánry, které se v jejích výstavách objevovaly méně, nebo budou pro veřejnost dokonce překvapením. Kromě malby a grafiky, které se věnují hlavně tématu rodiny, zátiším a krajině, se tak v instalaci objeví také knižní ilustrace. Kromě učebnic ilustrovala Ludmila Matoušová i beletrii a na výstavě by se měly objevit mimo jiné také obrázky k druhému dílu populárních Muderlantů zpod Žalýho (J. Horáček, 1969), který však již za počínající normalizace nevyšel. K avizovaným překvapením se zařadí hlavně trojrozměrné práce – drobné plastiky, z nichž známe zejména betlémové figurky. Svědčí o sochařském nadání. Po Státní grafické škole v Praze pokračovala Ludmila Matoušová studiem na Umprum, kde se s užitým uměním setkávala na každém kroku a sama s úspěchem vytvářela drobné artefakty. S úsměvem vzpomíná, jak si od ní, na chodbě školy, koupil dřevěnou kazetku profesor deskriptivy Vyčichlo. Po válce se na pražskou Umprum, přesněji VŠUP, protože „umprumka“ získala statut vysoké školy, vrátila a vstoupila ke Karlu Svolinskému do ateliéru užité grafiky. Svolinský byl ale rovněž uznávaným malířem a ilustrátorem, přičemž významnou roli hrál akvarel. Není divu, že i jeho posluchačka kouzlu náročné, svižné a průzračné malby podlehla a suverénně ji ovládla. Občas jeho škálu ještě obohacuje sametovým valérem pastelu, jak ukazují zejména její kytice. Jsou výtvarně pokročilé, přesto velmi srozumitelné a blízké laickému divákovi. Vraťme se ale na závěr ještě k užitým pracím Ludmily Matoušové. Na výstavě totiž najdeme i výrobek typicky turnovský – její šperky, energicky řezané ze dřeva, s kameny nebo velmi zdařilý tepaný náramek se stylizovaným figurálním dekorem. Jde o práce již letité, z padesátých až sedmdesátých let.

Přestože jsme pro naši veřejnost připravili letos řadu hodnotných výstav, retrospektiva Ludmily Matoušové tak bude bezpochyby patřit k těm objevným a zároveň ke kulturním vrcholům sezóny 2012.