Turnov – město drahých kamenů Tradice trvající již 7000 let

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY

Muzeum Českého ráje v Turnově si k výročí první písemné zmínky o městě (r. 1272) dalo za cíl představit město hned z několika úhlů pohledu na více než deseti výstavách – stálých i proměnných. Jejich spojovacím prvkem by měl být především kámen, a to jak stavební, tak samozřejmě i ten drahý, kterým se město prezentuje již dlouhá staletí (ať už hovoříme o kozákovských kamenech, typických granátech, nebo řadě brusíren, kde se zpracovával kámen syntetický).

První z avizovaných výstav nese název Turnov – město drahých kamenů s podtitulem tradice trvající již 7 000 let a bude pro návštěvníky připravena ve výstavním sále muzea téměř po celý rok 2022. Autoři chtějí seznámit návštěvníky s historií Turnova od nejstarších sídelních nálezů až po současnost. Budou zde představeny zásadní okamžiky v životě města a jeho obyvatel, který byl a je řadu století spojen s kamenem při výstavbě či jeho práci s ním.

Z Maškových zahrad, kde máme od 6. – 5. tisíciletí př. n. l. potvrzeno nepřetržité osídlení až do doby před vlastním založením města po polovině 13. století, se postupně přesuneme blíže k centru města. Objevíme první zahloubená obydlí v prostoru náměstí, odkud se osídlení rozprostíralo do širšího okolí. Představíme si turnovské specifické dvojpanství až po trvalé spojení města za Albrechta z Valdštejna, kdy se už stále silněji začíná projevovat specifické řemeslo – broušení drahých kamenů
a stále více se projevuje také kámen jako stavební prvek rozrůstajícího se města. Ti, kterým Turnov přesto nestačil, se dávali na cesty na východ i na západ, zpravidla v souvislostech s obchody, jejichž předmětem byl opět převážně drahý kámen a vedle něho stále častěji tzv. turnovská kompozice (broušené sklo), s níž již na konci 18. století turnovští obchodníci prorazili takřka do celé Evropy. Přicházejí rodiny obchodníků-cestovatelů. Tradice, která se přes různé překážky dokázala udržet do dnešních dnů, je zamýšlenou spojnicí, která propojuje historii města napříč stoletími. A taková by měla být i výstava, představující historii Turnova jako logický celek, kde nic a nikde nevzniká náhodou, vše má souvislost, příčinu i následek.

Termín: 10. 2. – 30. 10. 2022
Kurátor: Mgr. David Marek

 

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 10. února od 17.00 hodin ve výstavním sále.

Program: houslový recitál Šárky Košťálové a Anežky Charouskové
Úvodní slovo: Tomáš Hocke, starosta města
David Marek, kurátor výstavy

Pozvánka – výstavy k 750. výročí města Turnov
Pozvánka – výstavy k 750. výročí města Turnov