Světelné objekty designérského studia Yakobium

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO KOCE SRPNA!!

Unikátní světelné objekty designérského studia Yakobium v turnovském muzeu.

Nedílnou součástí výstupů našeho muzea je prezentování zástupců současné výtvarné scény regionu, proto jsme pro návštěvníky připravili představení designérského studia Yakobium, jehož zakládajícím členem je turnovský rodák Jiří Anděl (*1986).

Druhou polovinou tvůrčího tandemu značky Yakobium je Pete Isev (*1977), kolega J. Anděla ze studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupráce na řadě projektů již od dob studií vyvrcholila před dvěma lety, kdy založili studio, aby se nad rámec svých civilních profesí společně věnovali autorské výtvarné tvorbě. Jednotícím prvkem posledních projektů Yakobia se stala práce s umělým pískovcem. J. Anděl za tímto účelem speciálně vyvinul technologický postup, který prolíná nejmodernější technologie a ruční řemeslnou výrobou, která je pro náš kraj typická. Zrození myšlenky a první pokusy pískovcových skulptur sahá do roku 2012, některá díla jsou již uznána na Úřadu průmyslového vlastnictví. Duo designérů z tohoto unikátního materiálu představilo již několik světelných objektů, které nyní budou moci obdivovat i návštěvníci turnovského muzea. Jedná se o prostorové objekty v podobě geometrických těles (krychle, koule) o velikosti cca 30 cm vyrobených tak, aby imitovaly pískovcové voštiny vzniklé přirozeným zvětráváním pískovce, které J. Anděl jako místní rodák důvěrně zná z okolní přírody Českého ráje a které ho už od dětství silně inspirovaly. Na míru a vlastními silami vyvinutý světelný zdroj umístěný ve středu objektů tak citlivě, že jej nelze přímo zahlédnout a nechat se tak oslnit přímým světlem, je díky několika režimům schopen modifikovat světelnou atmosféru objektu a navozovat emoce připomínající dojem ze hry slunečních paprsků v přirozeně zvětralých pískovcových lokalitách.

Významově posunutou variantou těchto objektů je pak voštinová krychle, která uvnitř kromě světelného zdroje tajemně ukrývá spoře osvětlenou kopii korunky pražského Jezulátka, kterou zhotovili Milan a Martin Zdeňkovi. Její tentokrát stroze, vzdušněji pojednaný pískovcový „obal“ již nepůsobí tolik přírodním dojmem, namísto imitace skutečného kusu pískovce je kladen důraz spíše na to, aby objekt v divákovi evokoval trezor pro tento významný klenot. Tento objekt nám na několik týdnů zušlechtí schodiště vedoucí do suterénních prostor Klenotnice, a návštěvníka tak tematicky navede na exkluzivní ukázky šperkařské a klenotnické tvorby v jejích útrobách.

Jinou kategorii, avšak ve stejném materiálu a za využití stejného inovativního technologického postupu, reprezentuje pánský motýlek Yakobium Bow Tie, za nějž studio v loňském roce obdrželo stříbrné ocenění v prestižní mezinárodní soutěži A´Design Award. Yakobium představí v muzeu také čerstvou novinku mezi svými produkty, kterým bude šperk taktéž v designu pískovce rozrušeného zvětrávacími procesy. Vzhledem k odborné orientaci našeho muzea na oblast současného evropského a světového šperku bude tento exponát pro naše prostory více než příhodný.

Exponáty studia Yakobium jsou k vidění v expozicích Muzea Českého ráje v Turnově do 31. srpna 2021.

Výtvarník Jiří Anděl s objektem
Výtvarník Jiří Anděl s objektem
Objekt z umělého pískovce v horolezecké expozici turnovského muzea.
Objekt z umělého pískovce v horolezecké expozici turnovského muzea
Objekt z umělého pískovce v horolezecké expozici turnovského muzea.
Objekt z umělého pískovce v horolezecké expozici turnovského muzea.