SVĚT KOSTIČEK® II.

Výstava exponátů z kostiček Lego.
Výstavní sál muzea