Staří přátelé / Old Friends

Mezinárodní šperkařské sympozium v Turnově se ve dnech  19. – 27. června 2014 uskuteční již po třiadvacáté, přičemž současně oslaví 30 let svého trvání (první bylo uspořádáno 1984).

K tomuto sympoziu bude uspořádaná retrospektivní výstava, která bude zahájena ve čtvrtek 19. června od 16.30 hod. ve výstavním sále muzea a potrvá do 27. července 2014.

Délkou trvání ale i mezinárodním renomé se řadí k těm významnějším akcím tohoto druhu na světě.  Výstavy autorských šperků, které Muzeum Českého ráje v Turnově díky pořádání sympozia nashromáždilo a spravuje, byly již instalovány v galeriích a muzeích v Evropě i USA (např. v rámci konference Společnosti severoamerických zlatníků SNAG v St. Louis 1998, při evropském setkání šperkařů Ars Ornata Europeana Kraków 2000, v Národním archeologickém muzeum v Lisabonu 2004, Deutsches Edelsteinmuseum Idar Oberstein a Deutsches Goldschmiedehaus Hanau 2005, v Bratislavě 2008 atd.) a přispívají tak velmi účinně k reprezentaci české kultury i České republiky v zahraničí. Nejnovější nabídka na prezentaci prací ze sympozií přišla z Valencie, kde se letos v květnu uskuteční velké mezinárosdní setkání šperkařů Melting Pot 2014.  V průběhu let se sympozia v Turnově zúčastnilo na 190 domácích a zahraničních autorů z Evropy i zámoří (USA, Austrálie, Jihoafrická Republika, Argentina, Japonsko, Jižní Korea)  včetně předních osobností světového moderního šperku a profesorů na vysokých výtvarných školách a akademiích.   Někteří z nich se turnovského sympozia zúčastnili opakovaně a neformální přátelství a kontakty mezi výtvarníky i uměleckými řemeslníky navázané zde při pracovním setkání často přetrvávají dosud. K jubilejnímu sympoziu s podtitulem Staří přátelé / Old Friends chceme proto sezvat především ty, s nimiž zůstáváme v trvalém spojení. Vzhledem k tomu, že obvyklý fakultativní program – exkurze na naleziště drahokamů, exkurze do místních podniků a ateliérů nebo seznámení s inspirativní krajinou Českého ráje všichni z nich v uplynulých létech absolvovali, můžeme jej zredukovat čas i energii vložit do kvalitní přípravy a propagace retrospektivní výstavy, která sympozium pravidelně provází a do níž budou nové sympoziální práce po ukončení sympozia začleněny.  Rozsah tvůrčí práce v dílnách, obvyklých 7 dní ale zůstane zachován, stejně jako série krátkých, veřejnosti přístupných prezentací, jimiž každý autor představí svou tvorbu. Stalo se dobrou tradicí, že dílnu s pracujícími autory navštěvují studenti i učitelé hostitelské SUPŠ, ale i další zlatníci a brusiči drahokamů.  Můžeme předpokládat, že ohlas u odborné veřejnosti bude vzhledem k jubileu a výběru účastníků sympozia z řad známých osobností mimořádný. Svou účast mj. přislíbili: Peter Skubic (A), Robert Browning (USA), Theo Smeets (NL), Manuel Vilhena (P), Karol Weislechner (Sk), Ariel Kupfer (Arg.), z českých autorů pak Vladimír Komňacký, Petr Vogel a Jiří Urban. Jedinou výjimkou a ozdobou mezi „starými přáteli“ bude šperkařka a v současnosti též vedoucí výtvarných dílen v Kamenářském domě, Jana Válková Střílková, která bude účastníkem a současně druhým kurátorem. Protože jsme získali finanční podporu MKČR, plánujeme ke konci vydání obsáhlého katalogu dokumentujícího nejen jedinečnou sbírku, ale i historii a vývoj turnovského sympozia.

Výstavní sál muzea/ 19. 6. – 27. 7. 2014