Staré dopisy, pohledy, kolky a poštovní známky – 90 let Klubu filatelistů Turnov

Výstava v Kamenářském domě připomene činnost a historii tohoto spolku – jednoho z nejstarších v Turnově a seznámí se sbírkami pěti členů tohoto spolku. Záměry a motivace sběratele jsou vždy individuální, i v Turnově se lidé zabývají velmi originálními tématy, proto výstava bude složena ze značně různorodého materiálu, od starých dopisů, pohledů a kolků po regionální tématiku. Vystaveny budou obálky a dokumenty z první filatelistické výstavy v původním sále na Střelnici z roku 1941 a dalších výstav v Turnově, známky s tématikou Českého ráje a regionální sbírka pohledů a dokumentů z Vazoveckého údolí a jeho nejbližšího okolí. Sběratelská činnost bratrů Černých z Vitanovic bude zastoupena výběrem kolků z historických indických států, např. knížecího státu Bonai, Karauli, … Předseda klubu Ing. Jiří Černý se tomuto tématu věnuje již řadu let a svoje exponáty vystavoval na mnoha světových výstavách, minulý rok také na světové výstavě PRAGA 2018. Ze sbírky Ing. Radka Černého uvidíme část exponátu Jemen z let 1926–1948, v Evropě velmi nefrekventované téma. Jaroslavu Mojslovi se povedlo zpracovat a doplnit sbírku dokumentů o poštovní historii města Turnova. Poprvé budou ke zhlédnutí první rakouské známky z let 1850–1858, odeslané na turnovské poště, a řada dalších dokumentů z let 1826–1926.

Historie Klubu filatelistů v Turnově započala v únoru 1929, kdy Antonín Rakouš nechal počátkem února 1929 uveřejnit v Pojizerských listech zprávu vyzývající filatelisty z Turnova a okolí ke schůzce v hotelu U Svobodů. Na schůzku přišlo 14 sběratelů a bylo rozhodnuto založit sběratelský spolek s názvem „Klub českých filatelistů v Turnově“. Přípisem zemského úřadu ze dne 18. května 1929 bylo ustavení klubu povoleno. Prvním předsedou byl zvolen A. Rakouš, prvním jednatelem A. Staněk (poštovní úředník) a prvním pokladníkem A. Karč (ředitel Šperkařské školy v Turnově). Koncem roku 1929 měl klub 28 členů. Klub má za sebou tedy devadesátiletou historii. Dnes se jmenuje Klub filatelistů „Český ráj “ v Turnově, má 18 členů a několik dalších desítek kolegů, kteří se pravidelně účastní sběratelských setkání. (Jaroslav Mojsl, kurátor výstavy)

Vernisáž výstavy v sobotu 19. 10. od 15.00 hod.
Kamenářský dům / 19. 10. – 10. 11. 2019