Výtvarné miniatury ve tvaru kostky

Fotogalerie: www.muzeum-turnov.cz/fotogalerie/vytvarne-miniatury-ve-tvaru-kostky/

VÝTVARNÉ MINIATURY VE TVARU KOSTKY
aneb pozoruhodná sbírka MUDr. Jaroslava Adama
Období prázdnin přinese do Kamenářského domu Muzea Českého ráje v Turnově unikátní výstavu výtvarně zpracovaných dřevěných kostek zapsanou v České knize rekordů.
Soukromá sbírka čítající na devadesát kusů výtvarných objektů tvaru krychle zaujme nejen pestrostí, ale i velmi osobním příběhem svého vzniku. Shodou šťastných náhod získal asi před čtyřiceti lety pan doktor Jaroslav Adam přenosné sluneční hodiny ve tvaru kostky z období baroka. Kuriozitu ve tvaru kostky velké 6 x 6 x 6 cm opravil a doplnil o dřevěný stojánek. Nadšení ze získaného předmětu a jeho opravy přerostlo v ideu vytvořit nápaditý upomínkový předmět, který se ovšem svého úspěchu na trhu nedočkal.
Množství dřevěných polotovarů tak inspirovalo pana doktora Adama ke sběratelské aktivitě, která přerostla v obrovskou vášeň. Oslovil nejprve svého přítele malíře F. K. Foltýna, a později další více či méně známé osobnosti, aby kostku výtvarně pojali malbou, kresbou či zcela volnou výtvarnou technikou. Během let vznikla velmi osobitá a ojedinělá sbírka.
MUDr. Jaroslav Adam ke své jedinečné sbírce dodává: „Nemohu se vyjádřit ke každé Kostce, všech si opravdu vážím, ale pro nezaujatého hodnotitele chci ukázat jednotlivé typy autorů. Z malířů: F. K. Foltýn, Vladimír Komárek, Václav Žatečka, Jiří Mezřický, Jan Kanyza, Petr Malina, Rudolf Němec, Vladimír Véla, Zuzana Ryšánková, prof. Kříž; Fillovi žáci Jaroslava a Jan Solovjevovi, Dalibor Matouš a jeho žena Ludmila i dcera Vlasta, Jaroslav Klápště, Václav Menčík, Jiří Salaba; sochaři Vladimír Preclík, J. Kubík, Jiří Dušek, Josef Symon; karikaturista Petr Urban; spisovatel Rudolf Křesťan s paní; řezbáři Karel Hajn, Kašpar, Haldová, Fejfar; skláři Štefánek, Ryba; rytec Vávra; houslař Václav Adam; kovář Rezler; keramička Žofková; paní Dominová, vamberecká krajkářka a vyšívačka rybími šupinami; malíř podmaleb Honiss; dráteníci Šlechta, Quirenz; umělecký zlatník Jiří Urban – autor kopie královské
a císařské koruny a darů pro papeže atd.“
Kolekce kostek byla 15. dubna 2019 zapsána do České databanky rekordů Agentury Dobrý den.

Muzeum Českého ráje v Turnově / Kamenářský dům / 14. 7. – 30. 8. 2020

01 MENSIK POZVANKA 02 RYTINA POZVANKA 03 FAKSMILE POZVANKA 05 URBAN POZVANKA