Slovensko naša zem – fotoklub Safír

Súčasná  fotografia  fotoklubu pri ZSF

U nás na Slovensku nie je cudzia tvorba zahraničných autorov, nakoľko členovia nášho FK vyše 48 rokov sa organizujú výstavy a súťaže pre členov ZSF, medzinárodný salón FOTOFÓRUM spolu s ďalšími dvoma salónmi DOPRAVA a STROM. Slovenskí autori môžu vidieť kvalitnú tvorbu nielen na voľnu tému umeleckej fotografie, ale aj tvorbu zameranú  tematicky na ekológiu, na prírodu stromu a na dopravu. Sme radi, že práve Ružomberok organizuje dva takéto salóny pod záštitou FIAP spolu so Zväzom slovenských fotografov, a tým dáva inšpiráciu pre kreovanie slovenskej fotografickej scény. Táto inšpirácia vyvrcholila  vo vysokej kvalite slovenskej tvorby, čo sa prejavilo aj na získaní zlatých medailí na prestížnych salónoch SUPER CIRCUIT TRIERENBERG – Rakúsko a mnohé ďalšie úspechy vo svete. Tieto kolekcie nielenže doniesli osem  zlatú medailu, ale zviditeľnili Slovensko a slovenskú fotografiu vo vyše 80 krajinách sveta. Počas 29.svetového kongresu FIAP   a 40. výročia vzniku Zväzu slovenských fotografov máme možnosť vidieť prierez zahraničnej tvorby, ktorá je určite vrcholom fotografickej kvality jednotlivých krajín, ktoré sa zúčastnili na tomto podujatí. Vyjadrujem radosť nad tým, že sme Slovensko zapojili do celosvetového kultúrneho fotografického diania práve  organizovaním 29.svetového kongresu FIAP a dali sme  šancu domácim autorom sa zoči-voči stretnúť na tomto podujatí s fotografmi z vyše 50 krajín. Aj táto výstava Slovensko naša zem členov FK pri ZSF je inšpiráciou pre ostatné fotokluby doma a v zahraničí.

Ľubomír SCHMIDA, EFIAP,EsFIAP,MZSF
predseda ZSF

Pozvánka 1