SEVEROČESKÁ SBÍRKA – výtvarní umělci libereckého kraje ze sbírky Romana Karpaše

SEVEROČESKÁ SBÍRKA
Kolekce významných českých nebo v Čechách působících výtvarníků, především těch, kteří mají nějaký vztah k severním Čechám.
V turnovském muzeu Českého ráje bude poprvé představena ucelená kolekce obrazů a plastik Severočeské sbírky

Kolekci výtvarníků, kteří jsou pobytem nebo tvůrčím zaměřením spjati se severními Čechami začal Roman Karpaš cíleně budovat před třemi roky. Sbírá obrazy, plastiky, grafiky a kresby a zaměřuje se především na tvorbu po roce 1945. Sklářství a jiné projevy užitého umění nechal stranou z důvodu obrovské šíře této produkce i specializovaných institucí, které se jimi zabývají. Hlavním posláním Severočeské sbírky je pořádat výstavy a rozšiřovat tak možnosti prezentace zdejších tvůrců. Vyústěním těchto snah by měla být stálá expozice ve veřejném prostoru. Ten zatím není k dispozici, ale je potřeba být připraven na chvíli, kdy se naskytne. Náš kraj má to štěstí, že jedna taková kolekce vytvořená Josefem Jírou už existuje na Boučkově statku v Malé Skále. Sběratel a kurátor Roman Karpaš doufá, že dříve nebo později se mu podaří ho následovat.
Cíl vytvořit skutečně reprezentativní galerii předpokládá shromáždit co možná nejlepší díla a ne jít cestou pokrytí co nejširšího počtu autorů na úkor kvality. I přesto, že ne vše je dostupné, se v Severočeské sbírce nacházejí skutečně galerijní kusy. Někteří špičkoví umělci ovšem nejsou bohužel zatím zastoupeni, ale časem se snad podaří i tyto mezery zaplnit.
Po komorních výstavách v libereckém knihkupectví Fryč a v Naivním divadle je expozice v turnovském muzeu první větší prezentací Severočeské sbírky. V příštím roce je naplánována výstava v Okresním muzeu a galerii v Jičíně a pak by měla každý rok následovat minimálně jedna další.

Stálé propagaci výtvarníků slouží webové stránky www.severoceskasbirka.cz, kde jsou prezentována veškerá získaná díla a uvedeny stručné charakteristiky jednotlivých autorů. Těsně před zahájením výstavy vyjde kniha Krajina našich slov s ukázkami tvorby českých a německých literátů z Euroregionu Nisa doplněná reprodukcemi ze Severočeské sbírky. (Roman Karpaš)

Seznam vystavujících autorů:
Horst Bernhard, Marie Blabolilová, Miroslav Čermák, Jiří Dostál, Filip Dvořák a Martin Kolarov, Hana Fousková, Hana Hančová, Milan Janáček, Josef Jíra, František Jiroudek, Josef Kábrt, Ladislav Karoušek, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Vladimír Komňacký, Michal Machat, Michaela Maupicová, Jan Měřička, Blanka Nepasická, Jiří Nepasický, Jiří Novák, Vratislav K. Novák, Ladislav Oliva, Jiří Pikous, Tomáš Plesl, Václav Pokorný, Libuše Pražáková, Jiří Rada, Dalibor Smutný, Jaroslava Solovjevová, Zdena Šafka, Pavel Šulc, Jaroslav Švihla, Jan Vančura, Vladimír Véla, Rostislav Zárybnický,

Vernisáž výstavy ve středu 18. září od 17.00 hod.
Výstavní sál / 18. 9. – 24. 11. 2019