Salon mladých výtvarníků Jawor – Turnov 2012

31. 1. 2013 vernisáž výstavy – Salon mladých výtvarníků Jawor – Turnov 2012

Výtvarná soutěž vznikla před lety v Jaworu a později se rozvinula v mezinárodní přehlídku. V dnešní době se jí účastní na 300 prací z obou stran hranice ve čtyřech věkových kategoriích. Od dětí z mateřských škol až po středoškoláky do 18 let. Soutěž je přehlídkou nejlepších prací za uplynulý rok a jejím cílem je nabídnout divákům i účastníkům pestrou paletu témat
a technik tak, aby byla inspirativní nejen pro samotné tvůrce, ale také pro jejich pedagogy. Na české straně organizuje přehlídku Středisko pro volný čas dětí a mládeže Žlutá ponorka
a Muzeum Českého ráje Turnov zajišťuje její prezentaci krásnou výstavou ve svých prostorách, kde máte možnost vidět vybrané a oceněné práce letošního ročníku. Pestrý výběr krásných dílek své diváky určitě nezklame.

Nedílnou součástí výstavy je také prezentace projektu, který se Salonem úzce souvisí. Česko-polský výtvarný plenér dětí a mládeže Turnov – Jawor 2012 se uskutečnil v září v Sedmihorkách a účastnili se ho ocenění z minulého ročníku Výtvarného salonu. Čtyřdenní akce byla zaměřena na grafické techniky v souvislosti s krajinou, ve které žijeme. Autorem
a realizátorem projektu je Bc. Lada Capoušková. Na přípravě a realizaci programu se podílely další dvě lektorky MgA. Alice Maráková Hilmarová (absolventka pražské AVU) a Renia Kostulska(lektorka výtvarných kurzů JOK v Jaworu). Děti si v rámci workshopu zkusily tisk monotypu, malovaly grafickou barvou na fólii přímo v plenéru, v mezinárodních skupinách realizovaly linoryt krajiny, kterou společně nakreslily, atd. Pokud počasí dovolilo, realizovali jsme část aktivit venku v krásné podzimní krajině Českého ráje. Příjemně komorní skupina sedmnácti účastníků (osm dětí z Čech a devět z Polska) měla dostatek prostoru a příležitosti ke vzájemnému poznávání a komunikaci. Vzniklo tak množství zajímavých prací, které máte možnost na výstavě shlédnout spolu s fotografiemi s workshopu. Výstava potrvá do 17. února 2013.

Lada Capoušková