reGenerace 3

Na počátku cyklu výstav reGenerace, kterou připravujeme již potřetí, bylo zjištění, že v posledních desetiletích jsme věnovali výrazně více pozornosti mezinárodní šperkařské scéně a historickému šperku než současné autorské tvorbě zdejších zlatníků a šperkařů.  V příštím roce se už mezinárodní výběr autorů setká v Turnově po pětadvacáté.  Výstavou reGenerace chceme dluh našim domácím šperkařům alespoň částečně splatit. K autorům žijícím a tvořícím v Turnově a jeho bezprostředním okolí pravidelně zveme i ty ze sousedních a posléze i vzdálenějších regionů, letos to budou kolegové z Jablonecka a Liberecka. Jak pozorný divák jistě postřehne, občas jsou v jejich pracích čitelné některé řemeslné a estetické základy, které jejich autoři vstřebali v Turnově během studia, zejména pozitivní vztah k drahému kamenu, nebo – to zase díky školám v Železném Brodě a Jablonci nad Nisou – i k dalšímu klasickému materiálu českého moderního šperku, sklu. Grafická podoba názvu výstavy napovídá, že dalším naším cílem bylo umožnit setkání generací. Od umělců, kteří již mají ve svých portfoliích významné realizace, výstavy a zastoupení ve světových sbírkách se šperkaři, kteří se na vlastní uměleckořemeslnou a výtvarnou dráhu teprve pouštějí. Taková setkání zkušenosti a vyzrálosti s mladým elánem, chutí experimentovat a překračovat konvence jsou vždycky užitečná a vlastně podstatou veškerého vývoje. Protože mnozí z účastníků výstavy rádi zabrousí i do dalších výtvarných oborů, rozhodli jsme se pro poněkud netradiční formát jejich osobní prezentace, kdy si vystavující sami připraví postery s vlastními profily a životopisnými daty. Budeme tak moci návštěvníkům nabídnout pestrou a živou přehlídku z  tvorby dvacítky osobností, prostřednictvím které bychom rádi „reGenerovali“, oživili a aktivizovali naši šperkařskou obec, a budeme rádi, když se toto setkání stane impulsem k pilnějším kontaktům mezi aktéry, k jejich těsnější spolupráci a dalším společným projektům.

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 23. listopadu od 17.00 hod.

Výstavní sál / 23. 11. 2017 – 14. 1. 2018