POSEDLOST ŠPERKEM JEWELRY OBSESSION

MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM SOUČASNÉHO ŠPERKU – 25. ročník

POSEDLOST ŠPERKEM/JEWELRY OBSESSION
Jubilejní 25. ročník Mezinárodního sympozia současného šperku připravilo muzeum jako obvykle s velmi dobrou účastí, která svědčí o tom, že turnovská akce má ve šperkařském světě velmi dobrý zvuk. Hvězdou bude Daniel Kruger, šperkař, který dlouho žil v jižní Africe (nedávno se usadil v Mnichově) a jeho tvorbu poznamenalo tamní etnické umění. I další mezinárodně uznávané osobnosti jsou ale zárukou vysoké kvality, jsou to třeba Australan Simon Cottrell, Japonec Fumiki Taguchi nebo Finka Tarja Tuupanen, určitě se ale mezi nimi neztratí ani naši – Karel Votipka, jenž velmi osobitým způsobem pracuje s drahými kameny, nebo Marta Švajdová, která na jaře tohoto roku byla vybrána na prestižní mezinárodní výstavu v rámci mnichovských řemeslných trhů Handwerksmesse. Další účastníci, celkem jich bude jedenáct, přijedou ze Slovenska, Německa a Španělska. Program se bude skládat z osvědčených bodů, jako jsou exkurze do Českého ráje, dílen a uměleckých škol, přednášky a samozřejmě práce v dílně. Výrazně odlišná však bude výstava Symposion 2018, která sympozium vždy doprovází. Kromě obvyklé prezentace dosavadní tvorby letošních účastníků jsme se rozhodli připomenout společně s naším jubileem další dvě obdobná evropská sympozia, a sice v Erfurtu a Kremnici. Po ukončení sympozia budou do výstavy Symposion 2018 zařazena i nová díla vzešlá z letošního ročníku, která obohatí turnovskou sbírku. I tentokrát bude dílna v Kamenářském domě přístupná veřejnosti, na facebooku se navíc zájemci dozvědí termíny přednášek jednotlivých umělců.

Mezinárodní symposium současného šperku 2018 je realizováno za finanční podpory Státnímu fondu kultury ČR, města Turnov, Nadace Preciosa a za materiální podpory firmy Advantage s.r.o., díky níž postupně vybavujeme zlatnickou dílnu pro účastníky sympozií.

Mezinárodní sympozium současného šperku / 5.–15. 6. 2018
Výstava Posedlost šperkem – Jewelry obsession  / 6. 6. – 8. 7. 2018

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve středu 6. června od 17.00 hod. ve výstavním sále muzea.

https://www.facebook.com/InternationalJewellerySymposiumTurnov/
https://www.facebook.com/events/1876110079355174/
https://www.facebook.com/events/1904149922948883/