POKLAD!!! Poklady a depoty od pravěku po současnost

Poklad!!! výkřik, který od nepaměti vzrušuje dobrodruhy a snílky. Vítaný závěr pověstí a pohádek, odměna za věrnost a vytrvalost, příslib bohatství a šťastného života.  Pokladem však může být cokoliv v dané chvíli cenného: pro trosečníka krabička zápalek, pro vojáka na frontě II. světové války ampule penicilínu. Avšak nejen momentální potřebou, ale i společenským a technologickým rozvojem lidstva nebo dramatickými událostmi se v průběhu epoch a staletí může měnit obsah tohoto slova. Výstava Poklad !!! proto chce ukázat, jak si poklad  (archeologové pro něj raději používají výraz depot) představovali lidé od doby kamenné po současnost, jak se měnila představa o tom, co je cenné.  Nejstaršími exponáty proto budou ukázky z jednoho z mála depotů neolitických kamenných nástrojů (z lokality Vitiněves),  následují  měděné a bronzové zbraně a ozdoby (za zmínku stojí unikátní soubor dýk z Luštěnice ze starší doby bronzové nebo měděné sekery a sekeromlaty z Mlázovic či Roudnice ještě z pozdní doby kamenné). Své místo však v expozici naleznou i předměty ze železa, protože i ty bývaly coby drahocenný poklad dočasně ukládány do země (Plužná, 8. stol. n. l.). Ale protože jsme věrni koncepci muzejní Klenotnice neboli trezoru, budou ve výstavě převažovat výrobky z drahých kovů. Od pravěkých smotků zlatého drátu nebo keltských „duhovek“ k mincím, šperkům a klenotům, které byly kdysi za dramatických okolností ukryty a mnohem později náhodně objeveny.  Řada z nich budou přitom archeologické objevy z Pojizeří (například výjimečný nález svitků zlatého drátu a bronzových seker z Nové Telibi z mladší doby bronzové či bombastických stříbrných slitků z Pískové Lhoty (0,75 kg) uložených do hliněného hrnce na samém počátku středověku). Ovšem návštěvníci se mohou těšit i na exkluzívní exponáty z Královéhradecka (například zlaté hradecké „osmičky“ z mladší doby bronzové) a středních Čech (keltský „poklad“ z Týnce nad Labem). Mezi nálezy ze středověku a novověku převažují mincovní depoty, jen vzácně byly nalezeny rozměrnější zlatnické artefakty, jako třeba pozlacený renesanční pás s drahokamy zapůjčený z Muzea v Týně nad Vltavou.  Exponáty z archeologické části výstavy nám zapůjčili kolegové z muzeí v Mladé Boleslavi, Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, Berouně a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Specifickým druhem pokladu je poklad chrámový, který se při kostelích a klášterech utvářel dary bohatých donátorů. Zde jej představují kalichy, monstrance, relikviáře a další vzácná preciosa zapůjčená z litoměřického biskupství a kapituly. Mezi nimi nepochybně zaujme také filigránový kalich a kropenka s granáty a zazáří velký a cenný briliant na zlatá barokní lunule (část monstrance). V závěru připomenou nejmladší exponáty uložené kolem poloviny 20. století doby a události teprve nedávno minulé, okupaci, po ní odsun sudetských Němců nebo únorový převrat a znárodňování, vždy poznamenané nejistotou a obavami z budoucnosti.   V nich byl poklad alespoň jakousi nadějí na přežití a nový začátek a s odstupem let také klíčem k pátrání po neznámém napínavém příběhu.

Zlacené stříbro, imitace velkých barevných drahokamů – kameny jsou kříšťály, lůžko je pokrytý různobarevnými laky, které dávaly křišťálům barvu.

Slavnostní zahájení výstavy 23. dubna 2015 od 16.30 hod.
Klenotnice / 23. 4. – 7. 6. 2015

POKLAD pozvánka