BITVA POD HRUBOU SKÁLOU, Turnov a Český ráj na Národopisné výstavě Českoslovanské v Praze 1895

Zveme vás na výlet po stopách největšího exponátu turnovského muzea a zároveň jedné z největších olejomaleb v Evropě! Po stopách obrazu tak velkého, že mu galerie, ve které je vystaven, musela být postavena na míru. Jeho podivuhodnou historii představí hlavní letošní výstava muzea nazvaná Bitva pod Hrubou Skálou, která se bude konat právě v oné galerii pod dohledem svého hlavního exponátu.

Už čtyři desetiletí považujeme obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou za jednu z důležitých regionálních atrakcí. Ale kdy, jak a proč před vznikl? To jsou otázky, na které odpovídá výstava Bitva pod Hrubou Skálou, ale nejen na ně. Už v době vzniku obrazu byl autor předlohy Mikoláš Aleš kritizován, že bitvu, která se měla odehrát v roce 1203 zasadil do éry starých Slovanů a Germánů oděných v kůžích, s mlaty, sekerami a bronzovými meči, zatímco raný středověk už byl dobou rytířů. Návštěvník si tak bude moci porovnat Alšův obraz s reálnými zbraněmi a zbrojí kolem r. 1200. Rytíř v kroužkové zbroji, na koni v životní velikosti, však nebude jedinou atrakcí výstavy. V roce 1895, na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze, byl obraz Pobití Sasíků vystaven jako dioráma, s plastickým popředím, aby na diváka působila dokonalá prostorová iluze. O rekonstrukci této původní instalace se zde rovněž pokoušíme. I když „jen“ v maketě, v měřítku 1 :10, výsledek je fascinující.  Než ale divák k této atrakci dospěje, okusí i něco z dávné atmosféry výstaviště národopisné výstavy, kterou tu připomene kaleidoskop dobových fotografií a vitrín s předměty, které v Praze 1895 reprezentovaly pojizerskou lidovou kulturu. Důležitým doprovodem pak bude část expozice věnovaná takzvaným Rukopisům, falzům středověké české lyriky, v jejichž pravost se dlouho věřilo a které inspirovaly generace českých výtvarníků 19. století, především J. V. Myslbeka a dalších z tzv. generace národního divadla. Ostatně turnovský obraz Pobití Sasíků je jednou z několika ilustrací básně Beneš Heřmanov z Rukopisu královédvorského. Výstava Bitva pod Hrubou Skálou pořádaná ke 120. výročí Národopisné výstavy českoslovanské a existence jedné z největších evropských olejomaleb tak slibuje spoustu neobvyklých diváckých zážitků.

Slavnostní zahájení výstavy ve čtvrtek 7. května od 16.30 hod.
V kulturním programu slavnostního zahájení vystoupí Jaroslav Krček.

Galerie muzea / Výstava potrvá do 18. října 2015

Bitva pod Hrubou Skálou Pozvánka

Záštitu nad výstavou převzal hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta.
Výstava byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.