OVCE, MOJE OVCE – Výstava prodloužena do 25. 10. 2017

Výstava prodloužena do 25. 10. 2017

Výstava s názvem Ovce, moje ovce je věnovaná chovu ovcí a jejich hospodářskému využití. Kromě historie chovu ovcí v Čechách (samozřejmě s přihlédnutím k našemu regionu) tu bude představeno nejrůznější zužitkování všeho, co naši předkové z tohoto užitečného tvora mohli získat. Návštěvník se tak bude moci dozvědět, jak a do jaké míry se ovčí mléko zpracovávalo na sýr, tvaroh i máslo, co pro naše hospodářství znamenala úprava a zpracování vlny, když se nejpozději od pozdní doby hradištní naše země postupně zapojovaly do evropského obchodu se suknem, byť až do raného novověku spíš pasivně. Dalším neodmyslitelným výdobytkem z ovcí, který výstava nemůže vynechat, jsou kůže, ať již ve formě kožešin, úsní či pergamenu. V neposlední řadě je to také skopové maso, kterého se sice v českých krajích nikdy nezkonzumovalo tolik, jako například ve Středomoří nebo na Blízkém východu, na stolech našich předků přesto mělo své pevné místo.

Výstava připomene nejen samotné ovce, ale i lidi, kteří byli s jejich chovem bezprostředně spjatí, stejně tak jejich místo v aglomeraci a soužití spolu se zbytkem občiny. Stejně tak bude představeno téma ovcí a pastevectví v symbolickém myšlení lidí.

V souvislosti s touto výstavou jsme zveřejnili výzvu pro veřejnost, zda dokážeme společnými silami uplést šálu dlouhou tak, že jako girlanda ozdobí Skálovu ulici a spojí muzeum s náměstím. Máme radost velké odezvy, těšíme se z prvních pletených příspěvků a čekáme další.

Vernisáž výstavy v pátek 21. dubna od 17.00 hod.
Kamenářský dům / 21. 4. – 25. 10. 2017

 POZVÁNKA Ovce, moje ovce

Přednášky:
Jako volný doplněk výstavy Ovce, moje ovce se budou v Kamenářském domě konat dvě přednášková posezení:

Hospodářský vývoj venkova a měst v Čechách do počátku industrializace
Přednáška seznámí s okolnostmi a vlivy, které přispívaly ke změnám našich vesnic, poddanských i královských měst od raného středověku přes přeměny pohusitské doby a třicetileté války až do doby, než české aglomerace začaly ovlivňovat modernizační procesy, které vytvořily průmyslovou společnost – tedy přibližně do poloviny 18. století.
Kamenářský dům / 25. dubna od 17.00 hod./ Vstupné: 25,- Kč

 

Stravování ve středověku a na počátku novověku
Tato přednáška bude částečně navazovat a doplňovat předchozí přednášku o hospodářském vývoji našich zemí. Věnována bude stravovacím návykům našich předků z různých sociálních vrstev, od venkovského obyvatelstva po panovnický dvůr. Zájemci se tak mohou dozvědět jak obecné stravovací návyky, které panovaly před více jak půl tisíciletím, tak i informace o výrobních postupech a konkrétních pokrmech.
Kamenářský dům / 16. května od 17.00 hod. / Vstupné: 25,- Kč

DOPROVODNÝ PROGRAM OVCE