OD MARTINA DO TŘÍ KRÁLŮ

Expozice „Od Martina do Tří králů“ na Dlaskově statku představí toto období, jak jej prožívali naši předkové na venkově na počátku 19. století. V zimě se dostalo na činnosti, na které během roku nebyl kvůli polním pracím čas. Ve stodole na mlatu se mlátilo obilí, vázaly se došky a povřísla, štípaly se šindele, z půdy se snesl i tkalcovský stav. Dny byly krátké, počasí nevlídné, a tak se lidé scházeli po večerech ke společným besedám, kdy se povídalo, zpívalo, dralo peří nebo předlo na kolovrátku. Doba od Martina do Tří králů kromě každodenní práce přinášela řadu svátečních dnů. Na sv. Martina se konala lidová slavnost spojená se závěrem hospodářského roku s nezbytnou husou, koláči a veselicí.
V období adventu naplněném rozjímáním byly slaveny svátky Ondřeje, Barbory, Mikuláše, Ambrože nebo Lucie. Postavy představující tyto světce obcházely za účelem obdarování či vytrestání dětí v předvečer svého svátku dům od domu. Advent byl obdobím věštění a hádání budoucnosti. Nejvíce zvyků a pověr se tradičně vázalo ke Štědrému dni. Po celý den byl dodržován přísný půst, který končil až s první vycházející hvězdou, kdy začínala večeře.  Vždy se dbávalo, aby hostina na Štědrý den byla bohatá.
Na stole bývala k vidění pestrá skladba pokrmů: luštěniny, obiloviny, houby, ořechy, ovoce a jiné. Hojnost jídla znamenala i hojnost do nadcházejícího roku. Panovala představa, že kdo má dostatek jídla na Štědrý den, ten o něj nebude mít nouzi ani v příštím roce. V minulosti lidé věřili, že na Štědrý den je možné nahlédnout svůj budoucí osud. Hádalo se, kdo odejde z domu, kdo se vdá nebo ožení, koho čeká smrt či nemoc. Na svátek sv. Štěpána se propouštěla čeládka s bohatou výslužkou ze služby. V tento den se chodilo koledovat. Na koledu se vydávali děti i dospělí, duchovní s ministranty, učitelé a žáci nebo kostelníci. S koledou je spojen i svátek Tří králů, kde hlavními koledníci oblečení do královských úborů. Se zpěvem a dramatickými výstupy obcházeli stavení, vykuřovali obydlí proti zlým silám a nad dveře psali svěcenou křídou Kristovo požehnání C+ M+ B+. Tímto svátkem končil v lidovém prostředí rok a lidé s napětím očekávali, co přinese rok příští.
Nová expozice na Dlaskově statku představí zvyky nejkrásnějšího období v roce. Najděte v předvánočním čase chvilku na návštěvu Dlaskova statku, načerpáte poklid a sváteční atmosféru v jeho kouzelném prostředí.

Otevřeno denně mimo pondělí 9.00 – 16.00 hod.

Otevírací doba o Vánočních svátcích – Muzeu Českého ráje v Turnově a Dlaskův statek v Dolánkách: 24. – 25. 12. Zavřeno / 26. – 30. 12. Otevřeno / 31. 12. Zavřeno