OBRÁZEK Z POUTI – poutě a poutní místa v Pojizeří

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY  Obrázek z pouti

Obrázek z pouti – poutě a poutní místa v Pojizeří

Na závěr letošní návštěvní sezóny připravil kolektiv odborných pracovníků ve složení Miroslav Cogan, Michaela Havelková, Lenka Laurynová a Vladimíra Jakouběová výstavu, která se věnuje tradici poutí a poutního umění v našem kraji. V životě vesnických lidí v Pojizeří měly a dodnes mají poutě významné místo. Jejich původní význam putování na posvátné místo, spojený s představou o nadpřirozeném působení některých lokalit, se v průběhu staletí změnil a v lidovém prostředí nabyl již v polovině 19. století jiného významu. Přesto, že si poutě jako náboženský akt udržely své místo ve společnosti až do 50. let 20. století, souběžně s tím nabyly v oslavách v průběhu 20. a 21. století převahu světské prvky – taneční zábavy, pouťové atrakce, prodej nejrůznějšího pouťového zboží. Tradice poutí se však v některých obcích v Pojizeří udržela dodnes – například v Bozkově, Táboře u Lomnice nad Popelkou, Všeni u Turnova, na Krásné na Jablonecku, v Rovensku pod Troskami, Letařovicích či Hlavici u Českého Dubu. Tyto i další, dnes již zaniklé cíle věřících (např. Lesnovek u Hlavice) přiblíží návštěvníkům úvodní část výstavy, která letmo připomene také nejslavnější poutnické lokality v evropském měřítku, do kterých směřovaly kroky poutníků z našeho regionu, včetně např. doláneckého písmáka Josefa Dlaska (Vambeřice, Mariazell, Santiago de Compostela…). Osvětlíme počátky, historii i bližší okolnosti tohoto náboženského a kulturního fenoménu a ukážeme nejen kam, ale také jak se na zmíněná místa putovalo a s jakými suvenýry se poutníci navraceli (poutnický oděv, kolekce poutnických odznaků, působivé procesní korouhve turnovských řemeslnických cechů apod.). Ústřední pozici mezi poutními lokalitami v Pojizeří zaujme na výstavě přirozeně podhorský Bozkov, jehož zázračná madona, nazývaná „Královna hor“, přivádí do obce zástupy poutníků prakticky nepřetržitě již od 16. století. Ikonografický typ Panny Marie Bozkovské se pak díky této nebývalé oblibě mezi věřícími otiskl také na řadě dalších míst v regionu a na výstavě ukážeme nejen tento, ale i další zástupce zázračných zobrazení uctívaných v ostatních poutních místech napříč regionem. Výstava věnovaná poutím a poutním místům v Pojizeří má dvě části. Zatímco první tři jmenovaní kurátoři se věnují tomuto významnému fenoménu tradiční lidové zbožnosti obyvatel našeho regionu z pohledu kulturně historického vývoje, Vladimíra Jakouběová v druhé části výstavy připravila expozici tzv. poutního a pouťového umění, předmětů, které v tzv. lidovém či zlidovělém výtvarném umění doznaly velmi výrazného uplatnění. Lidé si je z pouti přinášeli jako dárek, či jako ochranný magický předmět, nebo je na poutních místech zanechávali. Jedná se o různé druhy devocionálií a amuletů, jakou jsou růžence, škapulíře, svaté obrázky, podmalby na skle, ale i kramářské písně, hračky ad. Návštěvníci na výstavě budou mít možnost zhlédnout i různé votivní dary a svěceniny a zároveň se dozvědět, jakou úlohu tyto předměty v životě našich předků sehrávaly. Na výstavě budou prezentovány i dárky z pouti pro děti – různé druhy hraček, ale i pochutiny jako turecký med, perník a cukrkandl. Škála těchto artefaktů je velice široká. Jejich výrobou se zabývala celá řada lidí – od samouků, lidových řemeslníků, perníkářů až po domácké dělníky, vyučené v dílnách. Kolekce vystavených předmětů, sestavená z exponátů ze sbírky turnovského a několika dalších muzeí, tak návštěvníkům prostřednictvím vystavených exponátů připomene jeden z pozapomenutých projevů lidového a zlidovělého umění našich předků.
Muzeum Českého ráje v Turnově / Výstavní sál / 12. 11. 2020 – 7. 3. 2021

Obrázek z pouti, pozvánka na výstavu
Obrázek z pouti, pozvánka na výstavu