Náměstí, kterým šly dějiny

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY

V roce 2022 slaví Turnov 750. výročí od první zmínky názvu města v pramenech. Při této příležitosti pořádá Muzeum Českého ráje v Turnově výstavu s názvem Náměstí, kterým šly dějiny.

Přes náměstí coby pomyslný střed kráčely dějiny města. Stalo se přímým svědkem různých historických epoch českých zemí – zažilo několikeré stavební přeměny, mobilizace a okupace, oslavy, veselé i neveselé střídání režimů. S tím přicházely i změny v jeho názvu, z původního rynku bylo v průběhu let náměstí Masarykovo, Stalinovo, Pracujících, a konečně Českého ráje. Chvíli se na náměstí zastavit a nechat si převyprávět jeho příběh, může sloužit jakožto hezké připomenutí výročí města.

Náměstí se stalo nejzobrazovanějším místem města, z čehož čerpá i předkládaná výstava. Na panelech budou představeny známé i méně známé fotografie náměstí, které jsou součástí sbírek turnovského muzea. Výstava bude sledovat přeměny podoby jednotlivých domů, představovat roli náměstí při dějinných událostech a ukazovat na význam místa skrz dějiny každodennosti. Vytěženy budou i fotografie z probíhající digitalizace sbírek, díky které se muzeu v posledních letech podařilo získat krásná vyobrazení města.

Výstava využije čtvercový půdorys náměstí a jeho orientaci podle světových stran. Na stěnách výstavního sálu budou představeny zajímavé fotografie a informace o tamních domech a pamětihodnostech, rozdělené dle místa, kde se nachází. Uprostřed sálu poté poběží linka převratných i všedních událostí, které se zapsaly do dějin města, návštěvník se vydá do různých epoch soudobých a moderních dějin. Výstava tak bude pracovat s náměstím jakožto živým místem paměti města.

Termín: 10. 2. – 29. 5. 2022
Kurátor: PhDr. Jiří Zoul Sajbt, Mgr. Antonín Mojsl

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 10. února od 17.00 hodin ve výstavním sále.

Program: houslový recitál Šárky Košťálové a Anežky Charouskové
Úvodní slovo: Tomáš Hocke, starosta města
David Marek, kurátor výstavy

Pozvánka – výstavy k 750. výročí města Turnov