MUDr. JIŘÍ ŠOLC, Zasloužilý lékař

MUDr. Jiří Šolc, mineralog, sběratel, fotograf
Hlavní částí výstavy bude průřez hodnotnou mineralogickou sbírkou z pozůstalosti po této významné turnovské osobnosti, doprovázená archiváliemi o jeho životě a nahlédnutím do dalších oblastí jeho zájmů – dokumentace lidové kultury v Pojizeří a ochrany přírody

 

Celoživotní dílo Jiřího Šolce (*21. 4. 1898 – †20. 2. 1971) provázela láska k lidem. Lékařské povolání umožnilo dokonalé poznávání Českého ráje a lidí, kteří zde žili. Jiří Šolc byl členem sdružení turnovských fotografů, Klubu československých turistů, Muzejního spolku a předsedou rady Muzea Českého ráje. V letech 1946 až 1950 byl starostou turnovského Sokola a náměstkem starosty sokolské župy Ještědské. V roce 1947 byl jmenován ministerstvem školství konzervátorem pro ochranu přírody v turnovském okrese. V roce 1955 se MUDr. Jiřímu Šolcovi podařilo prosadit vyhlášení první chráněné krajinné oblasti v tehdejším Československu. Více jak čtyřicet let vznikala sbírka minerálů, jejíž podstatnou část věnoval již za svého života muzeu v Turnově. Jeho unikátní fotografie dokládají život a památky v širším okolí Turnova až do sedmdesátých let 20. století. K dalším sběratelským zájmům patřily mince, medaile a motýli. Výstava připravená turnovským muzeem ve spolupráci s příbuznými MUDr. J. Šolce představuje průřez jeho dílem, na které navazují aktivity turnovského muzea dodnes. Muzeum Českého ráje připomene významnou osobnost MUDr. Jiřího Šolce od 27. února do 26. dubna 2015. (Tomáš Řídkošil)

V rámci programu slavnostního zahájení výstavy proběhne křest knihy historika Mgr. Davida Marka Z Velkého Turnova. Podoba města v časech nedávno minulých.“

Cílem této publikace je představit méně známé a neznámé pohledy z Turnova, včetně jeho městských částí Daliměřice, Dolánky, Mašov, Malý Rohozec aj, znovuobjevené zpracováním rozsáhlé sbírky skleněných negativů v Muzeu Českého ráje v Turnově. Fotografie výběrově dokumentující proměnu města od konce 19. století jsou doplněny texty přibližujícími změny v životě města a jeho obyvatel v posledních dvou stoletích.

Slavnostní zahájení výstavy a křest knihy v pátek 27. února 2015 od 16.30 hod. v galerii muzea.